Župni oglasi

Uskrs 12. travnja 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   od 13.  do  19. travnja  2020.

 
  Iduća nedjelja je Nedjelja Božanskog Milosrđa –   Bijela Nedjelja – Mali Uskrs.  Svete mise:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: veernja sveta misa u 1900. sati  (rana sv. misa se odgađa do kraja pandemije)
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (13):    Za p. Spasoja, n. Mato i Neđa Matić
                         Za p. iz ob Kralj i Krmek, n. Jozo i Neđa
                         Za p. Maru Glavinić, n. Luca i Pero
*
Utorak (14):      Za p-u Ivu Šimić, n obitelj
                         Za p. Matu i Cviju Sentić, n. Nedjeljka
                                   Za p. Vicka i Anicu Sentić, n. Nedjeljka
                         Za p. Mariju Džono, n. muž Ivan
*
Srijeda (15):      Za p . Ivana Kolaka, n. kći Helena Matić
                         Za p. Ivana Nikolića, n. Marica Marinko
                         Za p. iz ob. Džakula, n. Vjeko
*
Četvrtak (16):  Za p. Peru Jogunicu, n supruga Marija
                         Za p. č. s. Ceciliju Obad, n. Vera Konjevod
                         Slavko Štrbac za p. roditelje
*
Petak (17):        Za p. Božicu Krešić, n. kći Mira Marčinko
                         Za p. Božicu Krešić, n. sin Rade
                         Nada Raič za svoje pokojne
*
Subota (18):    Duži 900:    Za p. Slavicu Katić, n. Jozo
                          Crkva:         Za p. Peru i Anicu, n. sin Luka Katić
                                            Za p. iz ob. Čuljak, i Batinović n Zoran i Mara
                                            Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
*
Nedjelja (19):  Župna cr. u 900:    Za p. Stanu, n. Marica i Stjepo Džono
                                                       Za p. Goranu Prkačin, n Luka
                                         u 1100:   Kata Franić za svoje pokojne
                           Nova cr   u 1900Za p. Antu Marasovića, n. obitelj
                                                          Z a  n a r o d
*
   Ovih dana su u Gospodinu preminuli: 1) Marica Tomić. r. Raič iz Dračevica, opremljena svetim sakramentima. 2)  Ante – Toni Bačić iz Neuma, prijeka smrt. 3) Božo Bender iz Velje Međe koji je zadnje vrijeme boravio u našoj župi, opremljen svetim sakramentima. Pomoimo se za pokoj njihovih duša..
*
         Crkvu na kamenu možete čitati na internetskoj stranici lista: https://www cnak.ba Sam listbit će dostavljen čim se za to ukaže mogućnost.