Župni oglasi

Nedjelja 15. III.2020.

ŽUPSKI  OGLASI   od 16.  do 22.  III. 2020.

*
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. –
– Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
*
U četvrtak je svetkovina Sv. Josip, večernja sv. misa i klanjanje izloženom sakramentu za one koji to hoće.
U petak je Križni put prije sv. misa. – Sva okupljanja su prepuštena savjesti vijernika.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (16):    Za p.  Božicu Šutalo, n. sin Nikola
                         Za p.  Filipa i Anu Kozina, n. Jasna Šutalo
                         Za p-g  Božu i Anicu Gverović, n. Jozo Lovrić
*
Utorak (17):     Za p. Janju Raič, n. Nikšsa
                         Za p. Vladu i Anku Begušić, n. kći Mira
                          Za p. Matu i Jaku i pok. iz ob. Čuljak i Mlinarević,     n. Andriana Matić
*
Srijeda (18):     Za p. Đuru i Danu Perić, n. Verica Miholjević
                          Za p. Vlahu Lakića, n. radne kolege
                         Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
*
Četvrtak (19):  Za p. Ivana Maslaća, n. obitelj
                         Za p. Maricu i Antu Jurić, n. Stanka Tomić
                         Za p. Ivana i Niku Kuzman, n. kći Slavka
 *
Petak (20):       Za p. Dragana Obada, n. obitelj
                         Za p. Vlahu, Ivicu i Katu, n. Ivan Lakić
                         Za p. Iliju Matića, n. sin Josip
*
Subota (21):     Duži 900:     Za p. Peru i Lucu Batinović, n. kći Daanica Milanović
                          Crkva:         Za p. Miška i Ružu, n. sin Drago Mandić
                                            Za p. Anđelka Šutala, n. Vicko
                                             Za p. Antu i Luciju Milanović n. kći Zora Konjevod
                                             Za p. Nikolu, n. sin Ivo Krešić
*
Nedjelja (22):  Žup. cr. u 900:     Za p. Stjepu Batinovića, n. Zora
                                                      Za p. don Ivana Pavlovića, n.  Danica Marčinko
                                    u 1100:       Za p. Vlatka i Janju Bošković, n. kći Ljuba
                         Nova cr.  u 730:     Z a   n a r o d
                                        u 1800:   Za p. Branka, Zoru i Katu, n.  Milenka Miletić
 
      S obzirom na krizmanike i inače je trajno pravilo:  kad ima nastave u školi ima i vjeronauk. Prema tome nastavit će se kad počne nastava i kad se svi okupe