Župni oglasi

Nedjelja 8. III. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   od 9.  do 15.  ožujka 2020.
*
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
*
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu odmah iza mise
U petak je Križni put u 1800 sati
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (9):      Za p. Nikolu Kalauza, n  Ivica
                         Za p. Mandu Jogunica, n. sin Vicko
                         Za p. Karlu Prkačin, n. Ana i Matea Marić
*
Utorak (10):     Za p. Mandu Jogunica, n. sin Mato
                         Za p-g Božu Maslaća, n Mirjana Jonić
                         Za p. Cvijetu Bačić, n obitelj
*
Srijeda (11):     Za p Karlu Prkačin, n. obitelj
                         Za p. Nikolub i Ružu Kalauz, n. Ivanka Krmek
                         Za p. Jozu i Mandu Gustin, n. Tomo
*
Četvrtak (12):  Za p. Anicu Kriste, n. Srećko
                         Za p. Zorana Prišlića, n. Nada
                         Za p. Milenka Šutala, n. Ana Marić
 *
Petak (13):        Za p. Mirka i Anicu Majstorović, n  Marica Matić
                         Za p. Božu i Maru Zovko, n. Dinka Kralj
                         Za p. iz ob. Kralj, n. Božo
*
Subota (14):     Duži 900:     Za p. Đuku, Dragicu i Janju Matuško, n . obitzelj
                           Crkva:         Za p-u Ivu Šimić, n. obitelj
                                              Za p. don Boška i Stjepana, n. ob. Obradović
                                              Za p. Dominika Raguža, n Mara Bogdanović
*
Nedjelja (15): Župna cr. u 900:    Za p. Karla Mišetića, n. ob. Gavranović
                                       u 1100:   Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj
                         Nova cr.  u 730:    Z a   n a r o d
                                        u 1800: Za p. Maru i Peru Vidić, n. Bernard
*
     Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji