Župni oglasi

Nedj. 23. veljače 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   24. II.  –  1. III.   2020.
 
Iduća nedjelja je prva korizmena, raspored sv. misa je malo prilagođen vremenu:
  • U župskoj crkvi su i dalje pučka misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
  • I u novoj crkvi rana misa ostaje u 730 a večernja je od iduće nedjelje u 1800
U srijedu je Čista srijeda – Pepelnica, početak korizme. Započet ćemo ju obredom pepeljanja pod večernjom sv. misom u 18 sati. Na Čistu srijedu je post i nemrs.
U četvrtak je korizmeno klanjanje izloženom sakramentu jedan sat skupa sa sv. misom.
U petak je križni put u 18 sati sa skraćenom misom Razmišljanja čitaju krizmanici.
Iduća nedjelja je prva u mjesecu.
Kao i dosadašnjih godina križni put s prigodom za ispovijed je u svetištu Kraljice Mira u 1500 sati.  Naša župa u drugu korizmenu nedjelju sve predvodi.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom:
*
Popnedj. (24) Zadušnica:  Za p. Marka Raiča, n. obitelj
                            Za p. Sofiju Hubjar, n. sin  Robert
                           Za p. Vidu Džono, n. obitelj
*
Utorak (25):      Za p. Cvjetka i Jozu Krešića, n obitelj
                           Za p. Anicu i Grgu Matuško, n. obitelj
                           Za p-g Ivu Kristića, n. kći Ružica Jurković
*
Srijeda (26):      Za p. Anđu i Vidu Batinović, n. Zora
                           Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Draga Menalo
                           Za p. Maru Marić, n. kći Božica
*
Četvrtak (27):   Za p. Dragicu i Zorku, n. Mara Kristić
                          Za p. Duška Alavanju, n. Ana
                          Za p. Cvijetu Matić, n. Snježana Vukasović
*
Petak (28):       Za p. Stojana i Anicu Krešić, n . Ljuba Goluža
                         Za p. Antu Vukasovića, n . Slavka
                         Za p. Karla Mišetić, n. brat Mario
*
Subota (29):   Duži 900Ante Batinović za svoje okojne
                         Crkva:     Za p. Božicu Kordić, n. kći Divna Perić
                                      Za p. iz ob. Dodig i Bulum, n. Borka
                                        Za p. iz ob. Udženija i Pavlović, n. Ivan i Marina
*
Nedjelja (1):  Župna cr. u 900:  Za p. Božanu Mustapić, n. Smilja Konjevood
                                      u 1100:  Za p. Karla Mišetića, n obitelj
                        Nova cr.  u 730:   Za p. Spaseniju i Peru, n. kći Anđa Mišković
                                                  Z a  n a r od
                                      u 1800:   Za pokojne iz ob. Prkačin n. Vinka
*
U ovom je tjednu prva nedjelja. Prigoda za ispovijed prije mise i u  Svetištu u Hrasnom iza 1500 sati.
*
      Ovih dana je u Gospodinu preminuo naš župljanin Marko Raič opremljen svetim pomazanjem u mostarskoj bolnici Pomolimo se za pokoj njegove duše.