Župni oglasi

Nedjelja 9. veljače 2020.

ŽUPSKI  OGLASI    10.  –  16  veljače  2020.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
Sutra je spomendan bl. Alojzije Stepinac. Poslije večernje sv. Mise molitva blaženiku za naš narod.
U utorak je Gospa Lurdska – Dan bolesnika Bolesnike koji su pokretni dobro bi bilo dovesti na večernju sv. misu pod kojom ćemo se moliti za sve naše bolesnike.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (10):  Za p. Niku Škobo, n. obitelj
               Za p. Niku, Mandu i Maru Ivanković, n. Nada Previšić
               Za p. iz ob. Crnčević, n. Mara
*
Utorak (11):   Za p. Tomislava Miškovića, n Marija Slamnik
               Za p. Đuru i Ružu, n .Ljuba Goluža
               Za p. Ivanu i Maru, n. Janja Krmek
*
Srijeda (12): Za p. Ivana i Tomislava, n. Vide Trogrlić
               Za p. Ilinku i Đuru, n. Ilija Krmek
               Za p. Grgu Stankovića, n. radne kolege
 *
Četvrtak (13):Tereza Krulj za svoje pokojne
               Za p. Ivana i Katu Obradović, n. kći Neđa Jogunica
               Za p. don Peru i Vidu, n. Ivanka Vuletić
 *
Petak (14):  Za p-u Ivu Šimić, n. obitlj
                Za p. Marka, Ružu i Rosu Puljić, n. Draga Krešić
               Za p. Božicu Maslać, n. obitelj
*
Subota (15):   Duži 900Za p. Peru, Anicu i ost. sv. pok., n. Ado Čamo
                        Crkva:     Za  p. Mirka i Jelku Raič, n. obitelj
                                       Za p-g Milu Buntića, n. obitelj
                                        Za p. Karla Mišetića., n. Zora Buntić
 *
Nedjelja (16):  Župna cr. u 900:  Za p. Marijana i Ljubu Lovrić,
                                                     n. kći Mladenka Matušić
                                         u 1100:   Za p. iz ob. Glavinić
                           Nova cr.  u 730:     Z a   n a r o d
                                          u 1700Za p Antu, Stipu i Ljubu, n. Boba Ćapeta