Župni oglasi

Nedjelja – Svijećnica 2. veljače 2020.

ŽUPSKI  OGLASI    3.  –  9  veljače  2020.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
*
Sutra (ponedjeljak) je blagdana sv Vlahe- Blaža, večernja sv. misa u župskoj crkvi, a poslie nje blagoslov grla za zagovor sv Vlahe – Blaža.
U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (3):     Za p. Matu Matuška, n. supruga Jagoda
                         Za p. Nikicu i Ivana Pavlovića, n. Danica
                         Za  p. Matu Kneževića, n.  Ivan
*
Utorak (4):       Za p  Marka i Janju Raguž, n.  Milijana Šutalo
                         Za p. Boku i Šimu Konjevod, n. Ilinka
                         Za p. Ivku Lovrić, n. Mato
*
Srijeda (5):      Za p. Marinka Lovrića, godišnjica, n. obitelj
                        Za p. Zdravka Bačića, n. Mira
                         Za p. Miška i Lucu Butigan, n  obitelj
                        Za p. Ivana i Maru Krmek, n. kći Neđa
 *
Četvrtak (6):     Za p. Anđu, Boku i Mirka Šutala, n. Mara
                          Za p. Janju i Vidu Koncul, n. Tomislav
                         Za p. Božu i Maru, n. kći Janja Krmek
 *
Petak (7):        Za p. Nikolu Šutala, n. obitelj
                       Za p. Mirka i Maru Marković, n. Danica Goluža
                         Za p. Ivana Stasjuka, n. obitelj
   *
Subota (8):  Duži 900:     Za p. Ivana Katića n. kći Marijana
                                                                                           Za p. Antu, Maru i Janju n. Marica Batinović
                          Crkva:         Za p. Matu Matića, n. sin Nikola
                                   Za p. Anđelka Raiča, n. Luca Lovrić
                                   Za . iz ob. Vicka Raiča, n. Luca Lovrić
  *
Nedjelja (9):  Župna cr. u 900: Za p.  Ivana, Janju i Cviju, n. Stojan Konjevod
                                        u 1100:     Za p. Ljubu i Tomu Jogunica, n. Marija
                          Nova cr.   u 730:     Za p. Jozu Njavro, n. sin Marijo
                                         u 1700:     Z a   n a r o d
*
U ovom je tjednu prvi petak,  prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
 *                                                              
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
IVAN NJAVRO, sin Matin i Boženke r. Mišković   –   i
KARLA GLAVINIĆ, kći Marinkova i Albertine r . Fegeš
          također:
LUKA KUTNJAK, sin Damirov i Jasminke r. Baltić  –
ANA BATINOVIĆ, kći  Milanova i Ivanke r. Jurković
          također:
ĐURO BUTIGAN, sin Tomislavov i Ljilje r.  Kopilaš   –
NIKOLINA DUJMOVIĆ, kći Blaženkova i Sofije r . Bošnjak