Župni oglasi

Nedjelja 26. siječnja 2020.

ŽUPSKI  OGLASI    27.  I .  –  2. II.  2020. god.
 
Iduće nedjelje je blagdan Prikzanje Gospodinovo  Svijenica. Svete mise su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 pod kojom će biti blagoslov svijeća i svečana procesija. Misa mladih je u 1100 sati. Nova crkva: rana sv. misa u 730 i večernja u 1700poslije koje  je  u novoj crkvi blagoslov grla za zagovor svetog Vlahe – Blaža.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (27):    Za p. Ivana i Maru Krmek, n. obitelj
                         Za p. Petra Glavinića, n. Marica Džono
                         Za p. Peru Previšića, n. Marija
*
Utorak (28):     Za p. Ozanu Šutalo, n. kći Lordana
                         Za p. Ivana Lovrića, n. Bernard Vidić
                         Za p. Božu Danićića, n. obitelj
*
Srijeda (29):    Za p. Ivana, Maru i Anđu Krmek, n. Ivanka
                         Za p. Janju i Niku Puticu, n  Luca Lovrić
                         Za p. iz ob.Šćepana Maslaća, n. Luca Lovrić
   *
Četvrtak (30):  Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                         Za p. Miška i Luciju Raguž, n. Ivanka Knežević
                         Za p. iz ob. Obad i Lakić, n. Mirjana
  *
Petak (31):      Za p. iz ob. Kujundžić, n. Snježana Babić
                         Za p. iz ob. Babić, n. Pero
                         Za p. Jakicu, Ljubicu i Cviju Perić, n Vericas Miholjević
*
Subota (1):  Duži 900Za p-u Dragu Matuško, n. sin Blaško
                    Crkva:         Za p. Ivana Vasilja, n. Mirjana Mustapić
                                   Za p. Duška Alavanju, n. Ana
                                   Za p-g Vidu Bogdanovića, n. ob.Matić
*
Nedjelja (2):  Župna cr. u 900:   Za p iz ob. Matić,
                       n. Mara Džono
                                       u 1100:   Za p. Jadranku Soldo
                                                     i Ivana Nikolića,
                                                     n. Boris i Marija Soldo
                                                    Za p. Nikolu i Mandu
                                                    Čagalj, n. kći Ana
                       Nova cr.  u 730:   Za p. Ružu i Šimu Kristić, n  Mara
                                  u 1700:   Za p. Đuru i Ružu Krešić, n. Tomo
*
U ovom su tjednu prva subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
*
Ovih dana preminuo je naš župljania NIKOLA – NIKICA Šutalo. Pomolimo se za pokoj njegove duše!