Župni oglasi

Nedjelja 19. siječnja 2020.

ŽUPSKI  OGLASI    20.  do 26. siječnja 2020. god.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
*
U subotu je Obraćenje sv Pavla  – završetak molitve Osmine za jedinstvo kršćana.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (20):     Za p. Snježanu i Božu Grbešića,
                                    n.  Vesna Opačak
                         Za p. Marinka Lovrića,
                                    n. Luka Konjevod
                         Za p. Bojanu Mustapić,
                                    n. Smilja Konjevod
*
Utorak (21):     Za p Slavka Lovrića, n. Ivo Krešić
                         Za p. Božicu Putica, n. sin Josip
                         Za p Angelu Udženija, n. obitelj
*
Srijeda (22):    Za p. Marka i Božicu Papiić,
                                  n. Marija
                         Za p. Vinka Kneževića, n. Slađan
                         Za p. Petra Glavinića, n. Stoja Raič
                       *
Četvrtak (23):   Za p. Angelu Udženija,
                                 n. sestra Stoja
                         Dragan Marić za svoje pokojnne
                         Za p. Tadiju Babića, n. Marica Marić
*
Petak (24):       Za p. Zoru i Nikolu Bačić, n. obitelj
                         Za p. Martina, Boju
                              i Cviju Prkačin,
                                       n. Ana Bačić
                         Za p. Ivana i ost sv. pok.,
                                 n. ob. Bjelopera
 *
Subota (25):    Duži 900:     Za p. Slavka Lovrića,
                                                   n. Dana
                                             Za p. Andriju Matuška,
                                                    n. obitelj
                            Crkva:         Za p. Nikicu Vukasovića,
                                                    n. Verica Miholjević
                                           Za p. Mišu i Ivu Jovanović,
                                                    n. sin Drago
                                            Za p. Žareka,
                                                    n. Stana Tomić
                       *
Nedjelja (26):  Župska crkva:
                             – U 900: Za p. Srećka Šutala,
                                                         n. Đuro
                              – u 1100:  Za p Ljubicu Čuljak,
                                                           n. obitelj
                    Nova cr.  u 730:   Z a   n a r o d
                                  u 1700Za p. Angelu Udženija,
                                       n djelatnici Doma Zdravlja
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
IVAN CRNČEVIĆ, sin Nikolin i Marije r. Kević
RUŽICA KALAUZ, kći Ivicina i Olge r Papac
 *
Preminula je u Gosodinu naša župljanka IVA ŠIMIĆ, opremljena sv sakramentima Pomolimo se za oj njezine duše
*
Vjeronauk krizmaniima po rasoredu u utorak u 14 i 30 odjeljenje A – i u 15 i 15  odjeljenje B.