Župni oglasi

Nedjelja 12. siječnja 2020.

ŽUPSKI  OGLASI    13.  do 19. siječnja 2020. god.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
+
U subotu počinje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (13):     Za p. Stojana i Danicu Marčunko,
                               n. kći Angela Lovrić
                         Za p. Milana Katića, n. sin Marko
                         Za p. iz obitelji Raguž i Raič,
                                  n. Snježana
*
Utorak (14):     Za p. Ivicu Krešića, n. obitelj
                         Za p. iz ob. Prce i Jović
                         Za p. Karla i Ljubicu Resner,
                                  n. unuka Tanja Bačić
*
Srijeda (15):    Za p. Paulinu Galić, n. obitelj
                        Za p. Milana i Ružu,
                                n Ružica Vuletić
                         Za p. Peru Tomića,
                                 n. kći Ivanka Vuletić
                               *
Četvrtak (16):  Za p. Matu Kopilaša,
                               n. kći Ljilja Butigan
                         Za p. Karla i pok. iz ob. Kopilaš,
                               n. Ljilja Butigan
                         Za p. Nikolu Franića,
                               n. supruga Kata
    *
Petak (17):        Za p. Katu Jonjić, n Alma Kriste
                         Za p. iz ob Raič i Vojvoda, n. Ruža
                         Za p. Dragana Krešića, n. Milenko
 *
Subota (18):   Duži 900Za p. Stojana i Zoru
                                            Šutalo, n. Anica Batinović
                      Crkva:         Za p. Božicu Putica,
                                               n. sin Tiho
                                            Obitelji u Čast Gospe
                                                  Schönstadtske
                                         Senka za svoje pokojne
   *
Nedjelja (19): Župska cr. u 900:  Za  p. Bojanu
                                                          Mustapuć,
                                                          n. Dražennka
                                       u 1100:   Za r. Dragana
                                                     Obada, n. brat Pero (
                         Nova cr.  u 730Z a    n a r o d
                                      u 1700: Za p. Jurinka Raiča,
                                                       n. djeca iz škole
                                                         crtanja