Župni oglasi

Nedjelja 5. siječnja 2020.

ŽUPSKI  OGLASI    6.  do 12. siječnja 2020. god.
Iduće nedjelje je svetkovina Krštenje Gospodinovo. Svete mise su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
*
Sutra je blagdan BOGOJAVLJENJE – Vodokršte – Tri Kralja.  Svečana sv. misa s blagoslovom vode i soli u župskoj crkvi u 11 sati. Pod večernjom misom u 17 sati bit će prigoda uzeti iz crkve blagoslovljene soli i vode.  Misa u Dužima s blagoslovom soli i vode bit će u 9 sati
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (6):  11 sati:      –  Za p. iz ob. Čarapina
                                        i  Ereš,        n  obitelj
                                        – Za p. Radu Kalauz,
                                        n. brat     Vlado
                                        –  Za p. Ivana Nikolića,
                                          n. Boško Matuško
17 sati:                    – Za p. Zdravka, Vukicu
                               i Tanju  Hribaršek,
                                     n. ob. Prkačin
Duži: (900 ) za p. Maru Lovrić n. kći Dana
*
Utorak (7):        –  Za p. Vinka Kuzmana,
                               n. Bosa
                          –   Za p. Antuna i Slavku Batinović,
                                 n.  Anica Bošnjak
                            – Za p-g Božu Daničića, n. obitelj
*
Srijeda (8):       –   Za p. Juru Beškera,
                                  n. Lucija Novaković
                          –   Za p. Tomu Lujanović, n. obitelj
                           –  Za p-g Ivu Smiljanića,
                                   n obitelj
*
Četvrtak (9 ):        – Za p. Boška Krmeka,
                                   n. sin Drago
                               –  Za p-g Pavu,
                                   n. Snježana Raguž
                              –   Za p. Matu Batinovića,
                                     n. supruga Janjaa
*
Petak (10):            – Za p. iz ob Jurković,
                                 n. Ivo
                             – Za p. Nikicu Nokovića,
                                n. obitelj
                            –   Za p. Janka i Maru Previšić,
                                 n. kći Mira Filipović
                             – Za p. Jozu Džamarija,
                                 n. kći Snježana Jurković
*
Subota (11):       – Duži (900 ): za p. Nedjeljka Batinovića n. obitelj
                          – Za p-g Božu Kriste  n. Srećko
                          – Za p. Stojana i Danicu
                                 Marčinko,  n. sin Pero
                         – Za p. Ružu, Ivu i Anđu,
                                   n. Luca Putica
*
Nedjelja (12):  Župna cr. u 900:    – Za p. Stojana i
                                     Danicu Marčinko,
                                         n. kći Angela Lovrić
                                u 1100:        – Za p. Stjepana
                                     Leženića,  n-  obitelj
        Nova cr.  u 730:       –  Z a   n a r o d
                       u 1700:     –  Za p. Marka Menala,
                                            n. Cvija Hubjar