Župni oglasi

Sveta Obitelj 29. XII. 2019.

Župski oglasi 29. XII. 2019. –  5. I. 2020.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
*
U utorak je Silvestrovo, završetak građanske godine Pod večernjom sv Misom sveani Tebe Boga hvalimo i zahvala za sve što smo kroz proteklu godinu od Boga primili
*
U srijedu je Marija BogorodicaNova godina. Sv. mise u župskoj crkvi u 11 i 17 sati.
*
U petak je spomendan Ime Isusovo
*
Blagoslov obitelji slijedi kako je već objavljeno.
*
Najbolje bi bilo da se pretplatnici Crkve na kamenu pretplate na Bogojavljenje!!!
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (30):         Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
Za p. Stanu Matić, n. Ilija i Boja
Za p. iz ob. Matić i Previšić, n. Ilija i Boja
*
Utorak (31):                    Za p-g Milu Boškovića, n. supruga Tanja
Za p. Peru i Stanu Matić, n. Ante i  Anka Bačić
Lordana Matić za svoje pokojne
*
Srijeda (1):  U 11 sati     Za p. Slavka i Anicu Kužić, n. Marica Bogdan
U 17. sati    Za p. Vinka Kneževića, n. obitelj
Za p. Vinka Kneževižća, brat Milenko
Za p. Vinka Kneževića, n. Mato Sentić
*
Četvrtak (2):                   Za p. Nedjeljka i A>nicu Mišković, n. sin Nikša
Za p. Matana i Janju Marić, n. Marko
Za p. Maru Glavinić, n. Damir
*
Petak (3):              Za p. Josipa Savića, n. obitelj
Za p. Milana i Gašpara Matića, n. Ljilja Matuško
Za p. Jakicu, Ljubicu i Cviju
*
Subota (4)Duži 900:     Za p. Josipu Katić, n. baka Anđa
Crkva:         Za p. Mirka Leženića, n. obitelj
Za . Marka Sentića, n. sin Jerko
Za p. Jozu i Maru, n. Slavko Bačić
*
Nedjelja (5):  Župna cr. u 900: Za p. Zdravka Bačića, n. sin Petar
u 1100:       Za p. Radu i Katu Maslać, n. kći Mara Katić
        Nova cr.  u 730:       Z a   n a r o d
u 1700:       Za p-g Ivu Krešića, n. Ljuba
*
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.