Župni oglasi

Nedjelja 15. prosinca 2019.

ŽUPSKI  OGLASI  16.  – 22. XII.  2019. godine

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana misa u 730 i večernja u 1700.
*
Iduće nedjelje u 1830 u župskoj crkvi naši mladi organiziraju i ove godine veliki adventsko-božićni koncert koji je već postao lijepa praksa i prava božićna proslava naše župe. Nastupat će, uz domaće izvođače, i ugledni gosti, sve će biti na visini i šteta bi to bilo propustiti. Kao i do sada u dvorani iza koncerta božićno veselo druženje s gostima i izvođačima za sve prisutne na koncertu uz čašicu i zalogaj meze.
*
Nemoćnu, staru i bolesnu čeljad ispovijedat ćemo uobičajenim rasporedom u petak od 8 i po sati…
Ispovijed u Staračkom donu bit će dogovorno sa upravom u petak poslije podne
*
Kroz tjedan su  sv. mise: zornica u 600  i večernja u 1700 sati.  Pod obje mise moli se na nakane dana pa oni koji su naručili mise mogu izabrati kad im je zgodnije. Mise će biti ovim rasporedom.
*
Ponedj. (16):    Za p. iz. ob. Butigan i Veselić, n. Slavko i Marija
                         Za p. Ivana Marčinka, n. Marin i Lucijana
                         Za p. Ivana i Ružicu Večerak, n. Neđeljka Sentić
                         Za p. Maru Daničić, n. obitelj
*
Utorak (17):     Za p. Matu Raiča, n. Ruža
                         Za p. Karla Mišetića i Ivana Nikolića, n. Monika Raič
                         Za p. Mariju Jazvić, n. ob. Mišetić
*
Srijeda (18):    Za p. Juru i Katu Manenica, n. kći Marija Vukasović
                        Za p. iz ob. Vukasović, n. Krle
                         U čast Gospe Schönstadtske, n. obitelji
              *                       
Četvrtak (19): Za p . Vidu i Mandu, n. sin Miro Raguž
                         Za p. Boška i Maru, n.  Ruža Leženić         
                         Za p  iz ob. Konjevod i Menalo, n. Ruža
                         Za p. Krešu Džaića, n. Josip
                     *                
Petak (20):      Za p. Janju Anđelić, n. Željka i Lidija
                          Za p. Jozu Matića, n Stipe
                          Za p. Šćepu i Lucu, n unuk Stipe Matić
                          Za p. Janka Šutala, n. Senka
                                   *                                                  
Subota (21):          Duži 900:     Za p Janju i Nikolu Šutalo, n. Anica Batinović
                                Crkva:         Za p. Nedjeljka Sentića, n. sin Vinko
                                                   Za p. Matka Butigana, n. Vinko Sentić
                                                   Za p. Vidu Džonu n. Vinko Sentić
                                                   Za p. Peru Raiča, n. obitelj
                                      *
Nedjelja (22)Župna cr. u 900:        Za p. Anicu, Žarka i Zdenka, n. Vesna Pavlović
                                          u 1100:      Za p. Anicu Matić, n. sin Ivica
                                                           Za pokojnog Miru Džono, n.. Ilinka
                           Nova cr.  u 730:         Z a    n a r o d
                                           u 1700:       Za pokojnu Pavu Tomić, n. Pava Kriste
*

Sutra ispovijedamo prije večernje mise od 16.00 sati , a onda ispovijedamo po drugim župama i nema prigode za ispovijed do petka.