Župni oglasi

Nedjelja 8. prosinca 2019.

ŽUPSKI  OGLASI    9.  – 15. XII.  2019. godine

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.

U ponedjeljak se premješta za našu župu blagdan Bezgrešnog Zaeća B.D. Marije

U petak je sv. Lucija

U subotu su po običaju božićne isovijedi u našoj župi ustaljenim redom: u 1100, 1330 i u 1500 sati. Lijepo molimo da se odazovete. Bit će desetak svećenika, a kasnije je predbožićna strka (program, kićenje i dr.) pa nemojte odgađati jer nam pravite velike neprilike Za uskrs se nismo baš držali reda i bilo je problema. Djeca iz osmoljetke obavezno na prvi termin u 1100 sati!

Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (9):           Za p. Mariju i Ivicu Međugorac
                              Za p. iz ob. Koncul, n. Katica Poljo
                               Za p. iz ob. Stasjuk, n. Katica Poljo
*
Utorak (10):          Za p-g Božu Matića, n Andrijana
                               Za p. Boju Klišanin i Vidu Bogdanovića, n. Ilija i Božica Matić
                              Za p. iz ob. Stengl, n obitelj
*
Srijeda (11):            Za p. Ivu i Anicu Matuško, n. obitelj
                               Za p. Maru Peškura i Janju Malovaz,  n. Dragan Menalo
                              Za p. iz ob. Žilić, n. obitelj
*
Četvrtak (12):       Za p. Peru Karačića, n Ana Šimunović
                              Za p. Rozu i Niku Šutalo, n. Božo
                               Za p. iz ob. Butigan, n. Olga Kalauz
*
Petak (13):            Za p. Lucu Škurla, n. kći Anica
                              Za p. Jozu i Ružu Obad, n. Anica Lovrić
                             Za p. Radu Koraća, n. supruga Ivka
*
Subota (14):          Duži 900:     Za p Đuru Matuška, n obitelj
                              Crkva:           Za p. Jerku Jaraka, n. kći Mira Konjevod
                                                  Za p. don Boška Obradović, n. Mira Konjevod
                                                  Za p-u Dragu Maslać, n. Danica Butigan
*
Nedjelja (15):  Župna cr. u 900:       Vera Raguž za svoje pokojne
                                          u 1100:     Za p. iz ob. Majstorović, n. Snježana Prović
                          Nova cr.    u 730:       Z a   n a r o d
                                           u 1700:      Za p. Bojku i Anicu Putica, n. Ljilja Bačić

*

Tko želi donijeti paket ljubavi za Božić siromašnima najbolje bi bilo daga donesete kada dođete na ispovijed u subotu na glavni ulaz u kuću

Stigao je novi broj Crkve na kamenu