Fosil ribe i školjkaša s Kolojanja

pro 6, 2019 | Muzej i galerija Neum, Vijesti

 

Fosil ribe s Kolojanja

Na Kolojanju je pronađeno mnoštvo fosila. Osobito se ističu fosil ribe i ovećeg školjkša…

Na Kolojanju je pronađeno mnoštvo fosila. Osobito se ističu fosil ribe i oveeg školjkša…