Župni oglasi

Nedjelja 1. prosinca 2019.

ŽUPSKI OGLASI   2. – 8. XII. 2019.

* * * * *
    Iduća nedjelja je druga nedjelja Došašća. Svetkovina Bezgrešnog Začeća BD.M se premiješta u na ponedjeljak 9. prosinca, osim u Hrasnu jer je patron Župe. Svete mise su:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
*
   U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
*
   U petak je sv. Nikola Biskup.. Večernja sv. misa iznimno u novoj crkvi u 1700 sati, a iza mise susret sv. Nikole s dječicom u dvorani nove crkve. Nadamo se da će i ove godine naši diskonti pripomoći sv. Nikoli da obraduju našu dječicu, mi ćemo ih nazvati, ali nije obaveza. Njihovi prilozi bi trebali stići najkasnije 4. prosinca uvečer  radi pakiranja…
*
   Kroz tjedan su  sv. mise: zornica u 600 sati i večernja sv. misa  u 1700 sati  Za pokojnike molimo pod obadvije mise pa naručitelji mogu doći ili ujutro ili uveče. Mise su ovim rasporedom:
*
Ponedj. (2):     Za p. iz ob. Obradović i Katić, n. Marija i Niko
                         Za p. Damjana i Maru Obad, n .kći Mira
                         Za p. Luku i Katu  Jović, n. Biljana Buntić
*
Utorak (3):       Za p. djelatnike hotela Sunce, n. radne kolege
                         Za p. Anu, n. Tonka Perić
                         Za p. Juru i Ružu Landeka, n. Tonka Perić
*
Srijeda (4):      Za p. Janju Lovrić, n. obitelj
                         Za p. Vinka Bačića, n. obitelj
                         Za p. Cvijetu Krešić, n. ob. Butigan
                         Za p. Marijana i Ljubu Lovrić n. Jozo Lovrić
*
Četvrtak (5):    Za p. iz ob. Tomić i Marić, n. Ivanka Vuletić
                         Za p. Đuru i Đuku Crnčević, n. Mara
                         Za p. Vidu Bogdanovića, n. obitelj
*
Petak (6):         Za p. Marka i Ružu Puljić, n. Draga Krešić
                         Za p. iz ob. Sentić, n. Srećko
                         Za p. iz obitelji Opačak, n. Snježana Sentić
*
Subota (7)       Duži u 9:    Za p. Zvonimira Matuška, n. obitelj
                         Crkva:         Za p. Đuru Maslaća, n. Marijan i Ljilja
                                             Za p. iz. obitelji Maslać n. Marijan i Ljilja
                                             Za p. iz obitelji Štrbac, n. obitelj.
*
Nedjelja (8):  Župna cr. u 900:     Za p. Peru Krešića, n kći Mira Marčinko
                                       u 1100:    Za p. Ljubicu i Ivicu Čuljak, n. obitelj
                         Nova cr.  u 730:     Z a  n a r o d
                                        u 1700:    Za iz. ob. Mandurić, n Danica
*
U ovom su tjednu prvi petak i subota, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa. Koji u došašću obavljaju prve petke, subote ili nedjelje nisu dužni doći na Božićnu ispocijed.
*
              Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
ANTONIO NIKOLAC, sin Jozin i Spomenke r. Granić   –   i
MARTINA BJEOPERA, Kči Mišina i Bernardice r. Raguž