Župni oglasi

Nedjelja 3. studenog 2019.

ŽUPSKI OGLASI 4. XI. – 10. XI. 2019. godine

1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.
2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na tel. +387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
– Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
– Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
– Iduće nedjelje je i sv. Tripun. Sv. Misa u Vranjevu Selu u 900, a u Donjem Kleku u 1100 sati.

U petak je naš blaženik Gracija iz Kotora

Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;

Ponedj. (4): Za p. iz ob. Prkačin, n Lazo
Za p. Mirka Leženića, n. Božo Marić
Za p. iz ob. Glavinić i Mađar, n. Ivica i Franka

Utorak (5): Za p. Ivana Maslaća, n. Maja i Nikica
Za p. Vinka Bačića, n. Pero Pavlović
Za p. Maru Glavinić, n. sin Damir

Srijeda (6): Za p. Tanju, n. prijatelji
Za p. Janju i Lovru Raič, n. sin Božo
Za p. Zdravku i Željku Krešić, n Matan Putica

Četvrtak (7): Za p. Zoru i Niku, n. sin Pero Pavlović
Za p. Maricu i Finku, n. sestra Zora Konjevod
Za p. Božu Leženić, n. Staza

Petak (8): Za p. Mirka Prkačina, n. Bosa
Za p. Đuru Jurkovića, n Marijana Glavinić
Za p. Milana Savića, Vidu Krmeka i Ivicu Bačića, n. Željko Jogunica

Subota (9): Duži 900: Za p. Danicu Matuško, n. obitelj
Crkva: Za p. Duška Alavanju, n. Ana
Za p. iz ob. Konjevod i Menalo, n. Ana
Za p. Tadiju Babića, n. Marica Marić

Nedjelja (10): Župna cr. u 900: Za p. Ivku Vuletić, n. obitelj
u 1100: Za Ivanu Matić, n. sin Nikola
Nova cr. u 730: Z a n a r o d
u 1700: Za p. Boju Klišanin, n. Vlatko
Vraanjevo S. u 900: Za . iz ob Krmek
Donji Kleku 1100 : Za p. Andru Krmeka n. Marica
Za p. Vladu i Vidu Krmeka, n. obitelj
Za p. Lovru, n. kći Anita Krmek