Župni oglasi

Nedjelja 20. listopada 2019.

ŽUPSKI OGLASI 21. – 27. listopada 2019.

VAŽNE OBAVIJESTI:

1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.
2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na tel. +387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!
3. Iduće nedjelje počinje zimsko računanje vremena pa je misa u novoj crkvi u 1700 sati!

Svete mise iduće nedjelje su po novom računanju vremena:
– Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati oi novom računanju vremena
– Nova crkva: rana sveta misa u 730 a večernja u 1700 po novom računanju vremena .

Kroz tjedan su sv. mise još ovaj tjedan poslije krunice u 1800 sati, a bit će ovim rasporedom;

Ponedj. (21): Za p. Matu i Danicu Kužić, n. Neda Bogdanović
Za p. Iliju Šutala, n. Tereza Matić
Za p. Maru, Ivana i Anđu Krmek n. obitelj

Utorak (22): Zadušnica: Za p. Anđu Previšić, n sin Ivan
Za p-g Neđu Raič, n. obitelj
Za p. Nikolu i Maru Marić, n Dragica

Srijeda (23): Za p. Ivana Matića, n. Nikola
Za p. Maru i Ivana Krmek, n. Neđa Kralj
Za p. Tadiju Babić, n. Marica Mari

Četvrtak (24): Za p. Luku i Anicu, n. kći Ljubica Raič
Za p. iz ob Marković i Bošković, n. Nikolai Marica
Za p. Vidu i Janju Koncul, n. Tomislav

Petak (25): Za p. Zorana Jurešića, n. obitelj
Za p. Matu Leženića, n. obitelj
Za p. Matu Previšića, n. kći Nikolina

Subota (26): Duži 900: Za p. Zvonku i ost sv. pok., n. Ado Čamo
Crkva: Za p. Anđelka i Peru Bačića, n. obitelj
Za p. Željka i Zoru, n. Marina
Za p. Jozu Vuletića, n. kći Dragica

Nedjelja (27): Župna cr. u 900: Za p. Matu Matušđka, n. supruga Jagoda
u 1100: Za p. Vidu Krmeka, n obitelj
Nova cr. u 730: Z a n a r o d
u 1700: Za p. Cvijetu, n. Marina Leženić

Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:

DAMIR ĐINKIĆ, sin Mariofilov i Ljiljane r Mikulić – i
MARIJANA MATIĆ, kći Boškova i Andrijane r. Čuljak
također
JOSIP RAGUŽ, sin Dragin i Marice r. Čamo – i
ANAMARIJA JURKOVIĆ, kći Ivanova i Gordane r. Karačić