Župni oglasi

Nedjelja 17. studenog 2019.

ŽUPSKI OGLASI 17. – 24. XI. 2019. godine

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
– Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
– Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
U ponedjeljak je, prigodom dan sjećanja na Vukovar, iza veernje mise procesija sa svijećama kroz Vukovarsku uicu do Križa
U četvrtak je Prikazanje B. D Marije – kalendarska Gospa od Zdravlja. Večernja sv misa.
U petak je sv. Cecilija, zaštitnica crkvenog pjevanja i zborova

Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;

Ponedj. (18): Za sve p. branitelje n. Udruga Dragovoljaca
Za p. Pasku, Danicu i Slavku, n. Ruža Leženić
Za p. Iliju Leženić, n. Staz

Utorak (19): Za p. Miroslava i Magdalenu Šimić, n. Ankica Marenić
Za p. iz ob. Šimić i Dadić, n. Ankica Marenić
Za p. Emi Gavran, n Ankica Marenić

Srijeda (20): Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
Za p. Karla Mišetića, n. ob. Prović
Za p. Karla Mišetića, n. brat Mario

Četvrtak (21): Za p. Zoru, Peru i ost. svoje pok. n. Ivica Krmek
Za p. Zoru, Peru i ost. sv pok n. Željko Krmek
Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Tomo

Petak (22): Za p. Ivana Baktera, n. Mirijana Matuško
Za p. Maru i Ivana Krmeka, n. kći Ivanka
Za p. iz ob. Raič i Katić, n. Niko i Boja

Subota (23): Duži 900: Za p. Andriju Matuška, n. ruža sa obitelji
Crkva: Za p. Jeru i Šimu, n. kći Stana Putica
Za p. iz ob Jogunica i Bogdanović, n. Željko i Draženka
Za p. Matana Vukasović, n. Željko i Draženka Jogunica

Nedjelja (24): Župna cr. u 900: Za p. Jozu i Katu, n. Pero Džono
Za p. Vidu i Ružu Konjevod, n. kći Anđelka Jogunica
u 1100: Za p. Antu Novakovića, n. sin Ivo
Nova cr. u 730: Z a n a r o d
u 1700: Za p. Maru Leženić, n. Staza

Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:

IVAN RAIČ, sin Stankov i Mire r. Pavlović – i
MONIKA MARIĆ, kći Dinkova i Natalije r. Spajić
također
SILVIO VIDOVIĆ, sin Marijov i Ive r Marinčić – i
BARBARA DŽAKULA,kći Zoranova i Snježane r. Tomić

Svake subote je ministrantski sastanak za ministrante one koji nisu spriječeni Dvorana je za igru otvorena već od 800 sastanak je ipak iza pjevanja u 900 sati.