Župni oglasi

Nedjelja 10. studenog 2019.

ŽUPSKI OGLASI 11. XI. – 17. XI. 2019. godine

1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.
2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na tel. +387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
– Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
– Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.

U ponedjeljak je sv Martin. Sv misa u 1100 i večernja u 1700 sati

U četvrtak je sv. Nikola Tavelić Misa u Dužima u 1100 i u crkvi u 1700 sati

Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;

Ponedj. (11): U 1100 sati: U čast sv. Martina
U 1700 sati: Za p-g Ivu i Anicu Matuško, n . obitelj
Za p. iz ob. Krešić, n. Pero
Za p. Anđu i Marijana Maslać, n. kći Ivana

Utorak (12): Za p. Ivana Raiča, n. majka Ruža
Za p. Vidu i Peru Bogdanović, n. Ružica Putica
Za p. Vidu Bogdanović, n. Pero

Srijeda (13): Za p. Boška Previšića, n. sestra Mira Filipović
Za p. Ljubu Knežević, n. sin Slađan
Za p. Nedjeljka Pavlovića, n .sin Mirko

Četvrtak (14): Duži u 1100: Za p. iz ob. Batinović, n. Marica i Ljubica
U crrkvi Za p. Božicu Njavro, n. Dragan Marić
Za p. iz. ob. Marić, n. Dragan
Za p. Mirjanu Obradović, n. obitelj

Petak (15): Za p. iz ob. Šanje, n. Amalija
Za p. Janju, Luku i Ivicu, n. Manda Radoš
Za p. Miju Bjeloperu, n. sin Ilko

Subota (16): Duži 900: Za p. Đuru Matuška, n. obitelj
Crkva: Za p. Vidu Džono, n. obitelj
Za p. Ivu Šutalo, n. kći Tereza Matić
Za p. iz ob. Radaković i Bajić, n.Mijo

Nedjelja (17): Župna cr. u 900: Za p. Nedjeljka, n. sin Nikica Pavlović
u 1100: Za p. iz ob. Bačić, n. Ljudevit
Nova cr. u 730: Z a n a r ond
u 1700: Za p. Paskn i Danicu, n. Jozo Leženić
Za p. Ivu Leženić, n. Jozo