Župni oglasi

Nedjelja 13. listopada 2019.

ŽUPSKI OGLASI 14. do 20. listopada 2019. godine
 

Ispričavamo se zbog neuspjele objave oglasa na vrijeme!
 
 
1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!
 
Iduća nedjeja je Misisjska nedjelja. Sv. mise su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana misa u 730 i večernja u 1800.
 
U petak je Sv. Luka evanđelist. Misa na Brestiici u 1000 sati i veernja u crkvi
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (14):        Za p-g Vidu Džono, n. obitelj, zadušnica
                            Za p. Željka Obada, n. obitelj
                         Za p. Željka Obada, n . djelatnici Neretvanca
 
Utorak (15):          Za p Vinka Pinjušića, n. Cecilija Mlikota
                         Za p. Ivana, Lucu i Anu, n. Zoran Mlikota
                         Za p. Vinka i Anicu Šutalo, n. Marija Jogunica
 
Srijeda (16):          Za p. Peru i Maru Palameta, n. sin Ivan
                         Za p. Iliju i Jelku Marković, n. Slađana Prkačin
                         Za p. Delfu i Ivana i ost. sv. pok., n. Olga Palameta
                                      
Četvrtak (17):       Za p. Katu i Radu Maslać, n. Mara Katić    
                         Za p. Gašpara i Ružu, n. Marko Katić
                         Za p. Milenka Prnjića, n Ružica Jovanović
                                      
Petak (18):           Za p. Boška i Dragu Lakić, n. Mirjana
                         Za p. iz ob Šimunović i Matić, n. Ilija Matić
                         Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                                      
Subota (19):          Duži 900:     Za p. Peru Lovrića, n. Dana Bačić
     Crkva:          Za p. Nikolu i ostale iz ob. Blažević, n. Vinka
                                              Za p. Karla Mišetić, n. Jasenka Sremac
   Za p. Karla Mišetića, n. ob. Jozepa Matić
                                                                                                                                      
Nedjelja (20): Župna cr. u 900:        Za p. Antu Tomić, n. kći Pava
                                                         Za p. Ivanu i Marka, n. kći Mirjana
               u 1100:        Z a   n a r o d
             Nova cr. u 730:         Za p. Krešu Kneževića, n. sin. Slađan
                                 u 1800:         Za p. iz ob Krešić i Raguž-Lučić, n Andrija i Anđelka
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
IVAN BEGUŠIĆ, sin Antin i Ružice r. Katić   –   i
MARIJA RAŠE, kći Perina i Ljilje r. Grbavac
            također:
SLAVEN PAŽIN, sin Božin i Jozike r. Marić   –   i
MONIKA KUZMAN, kći Mihajlova i Mire r Proleta.
            također
ANTE ROZIĆ, sin Slavin i Mirjane r. Pavlović –  
ANDREA SENTIĆ, kći Tomislavova i Zorice r. Štambuk
              
Lijepo molimo sve naše srednjoškolce i studente da u subotu u 1000 sati dođu na sastanak i neke dogovore u vezi susreta mladih u Zagrebu u dvoranu nove crkve
 
Ovih dana je u Gospodinu preminuo Vide Džono Pomolimo se za pokj njegove duše.