Župni oglasi

Nedjelja 6. listopada 2019,

ŽUPSKI OGLASI 7. – 14. listopada 2019.
 
1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. –
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
U ponedjeljak je B.D. Marija od sv Krunica.
 
Krunicu predmole sve do konca mjeseca djeca ovim rasoredom: ponedjeljak krizmanici, utorak VIII, srijeda VII, četvrtak VI, petak V. razred Subota tko dođe.
 
Kroz tjedan su sv. mise iza krunice koja pčoinje u 1800 sati. bit će ovim rasporedom;
 
Ponedj. (7):          Za p. Antuna, Anđu i Radu Kalauz n .Vlado
                         Za p. Dragana, Anicu i Iliju, n. Vesna
                         Za p. Milana Savića, n. obitelj
 
Utorak (8):            Dragan Miliević za svje pokojne
                         Za p. Damjana Raguža, n. Nikola Marković
                         Za p. Dragana Obada, n. obitelj
 
Srijeda (9):            Za p Ivku Krešić, n kćiNeđa Leženić
                         Za p. Đuku i Đuru Matuško, n. obitelj Prkain
                         Za p Cvijetu Bačić, n. obitelj
                                      
Četvrtak (10):       Za p. Spasoja i Maru, n. Martin Krešić        
                         Za p. Paulu i Ivicu Galić, n. ob .
                         Za p. iz ob Glavinić
                                      
Petak (11):            Za p. Ivana Šutala, n. Lordana Matić
                         Za p. Genu i Ivana Mustapić, n. obitelj
                         Za p. iz ob. Bender i i Raguž, n. Angelina
                                      
Subota (12):          Duži 900:     Za p. Jozu Matuško, n. sin Blaško
      Crkva:         Za p. Karla Mišetića, n Sandra Babić
   Za p. Maru i Peru Vidić, n bernarad
                                             Za p. Ljilju, Anicu i Jozu n. Iva Gavranm
                                      
Nedjelja (13): Župna cr. u 900:         Za p. Marinka Lovrić, n. obitelj
               u 1100:        Z a   n a r ond
             Nova cr. u 730:          Za p.. iz ob. Bender, n. Ivanka
                                   u 1800:        Za p. Juru, Almu i Katu Jonjić, n . Ljilja Bačić
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARKO KONJEVOD, sin Lukin i Ruže r. Rai   –   i
RUŽICA VIDIĆ, kći Antna i Anice r. Lovrić
 
   Krizmanicima od utorka počinje redoviti vjeronauk: 9a u 1500 i 9b u 1600 sati.
 

     Stigao je novi broj Crkve na kamenu, retlatnici je mogu podići u sakristiji , odnosno kod kia sv. Josipa.