Don Ante se oprostio

ruj 29, 2019 | Vijesti

Oprostio se od župe Neum

don Ante Čarapina

Čarapina ADana 29 rujna na svim svetm misao oprostiose od župljana Neuma don Ante Čarapina. O njegovu životu možete opširnije pročitati na ovom našem portalu u Kategoriji Ožupi – pastoralni radnici – aktualni. Želimo mu blagoslovljen i uspješan rad u novoj župi Grljevići.
Don Ante, hvala ma svemu
 

 

 

 

Darovan nam je mladomisnik

don Domagoj Markić

U našu župu stiže mladomisnik don Domagoj Markić. – za sada donosimo osnovne podatke o ovom vrijednom svećeniku koga nam Bog dariva:
Don DomagojDon Domagoj Markić je iz župe Polog kod Mostara.
Rođen je 14. studenoga 1994. u Mostaru
Završio je Srednju elektrotehničku školu u Mostaru.
Prijavio se u bogosloviju 2013. godine.
Uslijedile su dvije godine studija filozofije u Sarajevu.
Biskup ga je poslao u Rim na studij teologije. Boravio je u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricumu, a pohađao predavanja na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorijane. Filozofsko-teološki studij uspješno je završio i diplomu iz teologije, 20. lipnja 2018.
Biskup ga je u dogovoru sa župnikom don Krešom Puljićem, poslao u župu Svetoga Tome apostola na Bijelom Brijegu u Mostaru.Pastoralnu godinu u župi dopunja pohađanjem povremenih crkveno-teoloških predavanja u Zagrebu u Nadbiskupskom Pastoralnom centru za đakone iz više biskupija i redovničkih provincija.
U svojoj rodnoj župi Rođenja BDM u Pologu, 27. 10. 2018. godine primio je sveti red đakonata.
Na svetkovinu sv. Petra i Pavla, u subotu, 29. lipnja 2019. u mostarskoj Katedrali Marije Majke Crkve biskup Ratko Perić zaredio ga je za svećenika.