Župni oglasi

Nedjelja 15. rujna 2019.

ŽUPSKI OGLASI 16. – 22. rujna 2019.
 
 

VAŽNE OBAVIJESTI:

    1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sv misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sv misa u 730 i večernja u 1900.  
 
Iduće nedjelje je Dan Trebinjske biskuije, sv. misa u katedrali u 1200 sati
 
U subotu je sv Matej apostol
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (16):        Za p. Nikolu i Maru Opačak, n Josip
                         Za p. Emi Gavran, n. ob. Opačak
                         Za p Vlatka Filiovića, n. Jasenka Sremac
 
Utorak (17):         Za p. Roberta Katića, n sestra Marjana Njavro
                         Za p. Peru Jogunica, n .supruga Marija
                         Za p Zdravka, Tanju i Vukicu Hribaršek, n. prijatelj
 
Srijeda (18):          Za p. Anu Matuško, n djelatnici Vrtića
                         Za djecu iz Vrtića, roditelje i tete, n. ravnateljica
                         Obiteji u čast. Gospe Schönstadtske
                                                                                      
Četvrtak (19):       Za p Anicu Matuško, n. Ivica Čamo
                         Za p. iz ob. Previšić, n. Draga Čamo
                         Za p. iz ob. Beno i Ripić, n Stanko i Mila
 
Petak (20):            Za p. Štefu, n kći Jasna Šutalo
                         Za p. Janju i Vidu, n. Stanislav
                         Za p. Jozu i Vidu, n. Mihaela
                                      
Subota (21):    Duži 900:     Za p. iz ob Katić, n. Ruža Bogdanović
Crkva:         Za p. Stanu Raič, sin Zdravko sa obitelji
                    Za p. Ivku Koncul n. sestra Ruža Kalauz
                                                 Za p. Vlahu i Katu Papac, n. Olga Kalauz
                                        Za p. Slavka i Janju Perić, n. Lucija
 
Nedjelja (22): Župna cr. u 900:         Za p. Marijana i Ružu Pavlović, n Dana Marčinko
                                                          Za p Ružu Lovrić,n. sin Nikola
                u 1100:       Aninka Raič za svoje pokojne
                                Obitelj Nike Katića za svoje pokojne
              Nova cr. u 730:        Z a n a r o d
                                    u 1900:     Za Cviju Bačić, n. Lenka Pehar
              
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DOMAGOJ RAGUŽ, sin Blaškin i Mire r. Begušić
BOŽENA MASLAĆ, kći Milenkova i Jasne r. Milanović