Župni oglasi

Nedjelja 1. rujna 2019.

ŽUPSKI OGLASI 2. – 8. rujna 2019.
 

VAŽNE OBAVIJESTI:

    1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrješeno!!!
 
Sv mise iduće nedjelje su, zbog blagdana Rođenja Marijina – Male Gospe: ovim rasporedom:
Župska crkva: pučka misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana misa u 730 i večernja u 1900.
–  Vranjevo Selo u 900 sati.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
U subotu je naš hrvatski svetac Marko Križevanin, včernja misa u žunoj crkvi u 1900 sati.
U Vranjevom Selu ispovijed pa odmah uočnica poinju u 1800 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (2):          Za p. Đuru Butigana, n. kći Nedjejka Glavinić
                             Za p Nikolu Leženića, n. Boško
                         Za p. Tomislava i Mariju, n. Radmila Krvavac
 
Utorak (3):            Za p. Matu Perića, n. kći Božena
                         Za pokojne iz obitelji Vukasović, n. Slavko
                         Za p. iz ob. Džono, n. Ante
 
Srijeda (4):            Za p. iz ob. Mustapić, n Ivan i Sanja
                         Za p. iz ob. Martić, n Ivan i Sanja
                         Za Josia Matćia, n Danijela Butigan
 
Četvrtak (5):         Za p. Jozu Vuletia, n. kći Ana Raguž
                         Za p. Zdravku i Željku Krešić, n. Šćepo
                         Za p. Zdravka Baića, n. majka Mira
                                      
Petak (6):              Za p. Ivanu i Lucu Mustapć, n. kći Marija Njavro
                         Za p. Luku, Stanu i Maru Njavro, n. Vicko
                         Za p. Maru, Katu i ViduPrevišić, n. Marija Njavro
                                      
Subota (7):      Duži 900:               Za p. Dragicu i Đuku Matuško, n. Ana
Vr Seo: 1800:        Za p. Milana Savića, n. obitelj
Crkva u 1900:        Za p. iz ob. Katić, n. Anđelka
                                                 Za p. iz ob. Žuvelek, n. Anđeka Katić
                                      
Nedjelja (8): Župna cr. u 900:        Za p. Josipa Matića, n. sestra Mara Džono
             u 1100:       Za p. Stjepu i Maru Kristić, n. Ivka
        Nova cr.    u 730:        Za   narod
                                u 1900:       Za p. Ivu n. Mario Njavro
                                                  Za p. Božicu Kordić, n. Divna Perić
           Vranjevo S.u 900:           Za p Josipa Savića, n. obitelj
                                                  Za p. Jozu i Ljubu Savić, n. obitelj
 
U ovom su tjednu prvi petak i subota, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.