Župni oglasi

Nedjelja 25 VIII. – Gospa od Zdravlja

ŽUPSKI OGLASI 26. VIII. – 1. IX. 2019.
 
 

VAŽNE OBAVIJESTI:

    1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrješeno!!!
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U sklopu roslave Gospe od Zdravlja veeras će u 1900 sat misno slavje u novoj crkvi pratiti jesmom zbor naših mladih svećenika
 
 
U četvrtak je Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (26):          Za p. Anđu i Kazimira Bogdanović, n. Josip
                          Za p Jozu, Karla i Vidu, n. Josip Bogdanović
                          Za p Maru Drmić, n. kći Iva
 
Utorak (27):         Za p. Matu Pavlovića, n kći Marija
                         Ljubica Đudarićza svoje pokojne
                         Stjepan Đudarić za svoje pokojne
 
Srijeda (28):         Za p. Đuru i Luciju Butigan, n Tomislav
                         Za . Luciju i Vicka Marković, n. Nikola
                         Za p iz ob. Bogdanović i Bjeloera, n ero i Ana
                                      
Četvrtak (29):       Za p. Andriju Krešića, n. kći Nada 
                         Za p. Viktora Markov, n. sin Žarko
                         Za p. Baldu Matića, n kći Draženka
 
Petak (30):           Za p. Karla Mišetića, n obitelj
                         Za p. iz ob. Gavinić, n. Nedjeljka Sentić
                         Za p. Angelu Udženija n Mišo Bjeloera
                                      
Subota (31):    Duži 900:          Za p iz ob. Katić, n Marica Barko
Crkva:             Za . Grgu i Anicu Matuško, n. obitelj
                                            Za . Mišu i Antu, n. ob Stanke Marasović
                                            Za p. Nevenku, Maru i Vesnu, n. Stojka
                                      
Nedjelja (1):      Župna cr. u 900:  Za p Stojana i Danicu Marčinko, n Vlado
                   u 1100: Za p. iz obitelji Matić i Krmek, n Ljubo i Dijana
   Nova cr.   u 730:  Z a n a r o d
                                       u 1900: Za p Branka i Marinka Skopljaković
 
     U ovom je tjednu prva nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
 
RADOSNA OBAVIJEST!  Uspješno smo dovršili vanjštinu župske crkve Gospe od Zdravlja: uradili smo konačno krov crkve, izmijenili stare neadekvatne i ugradili suvremene prozore. ožbukali vanjštinu crkve… Hvala svima koji su svojim i najmanjim prilozima sudjelovali u ovom velikom zahvatu. Gopa od Zdravlja se ne da nadvisiti u dobrotvornosti…
Hvala također i svima koji su pripomogli urediti crkvu i okoliš za patron župe i sv. krizmu: Komunalnom poduzeću, Vatrogascima, majkama krizmanika, krizmanicima… Bog će sasvim sigurno nagraditi njihovu ljubav!!!