Župni oglasi

Nedjelja 21. srpnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 22. – 28.   srpnja 2019.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U četvrtak je sv. Jakov Apostol
 
U petak su sv. Joakim i Ana, U Ulogu sv misu predvodi biskup Tomo Vukšić
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (22):        Za p Ivana Pijevića, n. obitelj
                        Za p iz ob. Matić, n. Vlado
                         Za p. iz ob. Koncul
 
Utorak (23):          Za p. Miška Obradovića, n Nada i Ivo
                         Za p. Slavu Krvavca, n Vjeko
                         Za p. Peru Pavlovića, n. kći Marina
 
Srijeda (24):         Za p. Ivana Bjeloperu i ost sv. pok., n. obitelj
                         Za p. Zoru, Zdravka i Željku, n. Miro Bjelopera
                         Za p. Dominka, Cviju i Đuru Raguža, n. Mara Bogdanović
              
Četvrtak (25):       Za p. Josipa Bjeloperu, n. Mišo
                              Za p. Anđu Goluža, n. Draženka Jogunica
                         Za p. Ružu Lovrić, n. Marina Raič
              
Petak (26):            Za p. Matu Sulića, n. obitelj
                         Za p. Anicu i Matu, Matić n. sin Marinko
                         Za p. Jozu i Mandu Matić, n . sin Marko
              
Subota (27):     Duži 900:     Za p. Roberta Katića, n. majka Rosa
Crkva:         Za p. Franu i Ivanku Gotkovski, n. Draženka Mustapić
                                        Za p. Milu Miljević, n. Neđa
                                        Za p. iz ob. Raič i Vojvoda, n. Ruža Raič
              
Nedjelja (28): Žup. cr. u 900:     Za p. Anđelka Bačića, n obitelj
                                                   Za p. Peru Bačića, n obitelj
             u 1100:    
           Nova cr. u 730:    Z a   n a r o d
                                 u 1900Za p. Stanu Leženić, n. obitelj
                                              Za p. Veru Šutalo, n. Vicko