Župni oglasi

Nedjelja 30. lipnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI   1. – 7.   srpnja 2019.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom: 
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U srijedu je sv Toma apostol
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
U petak su sv Ćiril i Metodfije
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (1):          Za p. Vinku Vućić. n. Draženka Batinović
                         Za p. iz. ob. Senti i Raič, n. Vinko i Ružica
                         Za p. Angelu Udženija, naručuju Mara, Mira i Tereza
 
Utorak (2):            Za p. Janju i Joška, n. obitelji Krmek i Marasović
                         Za p. Kristu, n Kata Krešić
                         Za p. Radu Kalauza, n. Ivica
 
Srijeda (3):            Za p. Ivicu, Paulinu i Stjepana Galić, n obitej
                              Za p. Zoru Maslać, n. Josip
                         Anica Marić za pokojne
                                      
Četvrtak (4):        Za p-u Božu Papac, n. Božo Šutalo
                            Za p. Đuru Raiča, n. Neđa
                         Za p. Dragana Obada, n. obitelj
                                      
Petak (5):              Za p. Zdravka Bačića, n. majka Mira
                         Za p. Stjepana, n. kći Finka
                         Za p. iz ob. Jovanović, n. Marica Čamo
                                      
Subota (6):  Duži 900:     AdoČamo za svoje pokojne
                   Crkva:         Za p. Davora Stasjuk, n. obitelj
                                   Za p. Mariju Hotić, n. sin Damir
                                   Za p. Martina, Ružu i Ivana Martić, n. Vinka Blažević
 
Nedjelja (7): Župna cr. u 900:            Za p. Iliju Džono, n. kći Nada Maslać
             u 1100:            Za p. Ljubu Krnjić, n. sin Mile
            Nova cr. u 730:           Z a   n a r o d
                                 u 1900:         Za p. Floberta Koljnrekaj, n. prijatelji
  
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.