Župni oglasi

Nedjelja 23. lipnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 24.   – 30.   lipnja 2019.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljak je sv Ivan Krstitelj. Večrnja misaa u novoj crkvi u 1900 sati.
 
U petak je Presveto Srce Isusovo, misa u Dužima u 1100 i u crkvi u 1900 sati
 
U subotu su sv. Petar i Pavao apostoli.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (24):       Za pokojnog Ivu njegovu braću, n. Mato Glavinić 
                             Za p. Željka Krmeka, n. obitej
                         Za p. Katu i Vlahu Papac, n. Luca Tomašević
                        Za p. Ivana Matuška, n. Neđa Raič
 
Utorak (25):          Za p. Celu Markov, n. Žarko
                         Za . Jozu Bogdanovića, n. kći Draženka
                         Za p. iz ob. Kužić i Lovrić, n. Neđa
 
Srijeda (26):           Za p. Juru i Mariju Jazvić, n Mira Mišetić
                         Za p. Peju Opačka, n. supruga Ana
                         Za p. Luciju Tomašević, n. unuke Kristina i Andrea
              
Četvrtak (27):       Za p. Niku i Zoru Pavlović, n. sin Pero
                         Za p. Marinka Lovića, n Vinko Sentić
                         Za p. Vicka i Franu, n Vinko Sentić
              
Petak (28):  Duži 1100:     Za p. Anicu Matuško, n Blaško
                                        Za p. Božicu, Peru i Andriju, n. obitelj
Crkva:      U čast presv. Srca Isusova, n. Zajednica S. I. i M.
                                   Za p Ivana Puticu, n. sin Tihomir Putica
                                    Za p. Anu Tomić, n. Anđa
              
Subota (29):          Za p. Marka, Pavu Puljić i Marka Marića
                              Bosa Batinović za svoje pokojne
                         Za p. Angelu Udženija, n djelatnici Doma Zdravlja
              
Nedjelja (30): Župna cr. u 900:         Za p. iz ob. Butigan i Bogdanović, n. Božo i Vera
               u 1100:        Za p. iz ob. Raguž i Raič, n. Tomo i Anka
            Nova cr. u 730:          Z a   n a r o d
                                 u 1900:        Za p. Mariju, Roberta Koljnrekaj i Karlu Prkačin, n. susjedi
 
Ovih dana je u Gospodinu preminula Cvija Bačić. Pomolimo sae za pokoj njezine duše.