Župni oglasi

Duhovi, 10. lipnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 10. VI. – 16. VI. 2019.
 
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
MOLIMO DA UVAŽITE ISPRIKU: Misa uočnica sv. Anti je u srijedu u 1800  sati. Pogrešno je bilo upisano i pročitano da je u utorak!
 
Iduće nedjeje je svetkovina PRESVETO TROJSTVO,svete mise su uobičajenim nedjeljnim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljsak je B.D MARIJA MAJKA CRKVE
 U utorak je  sv. Barnaba appostol
U srijedu je UOČNICA u čast sv Ante u crkvi u groblju u 1800 sati.
U četvrtak je sv Ante, sv. misa u groblju u 1100 i večernja u župskoj crkvi u 1900 sati. Oba dana prigoda za sv. isovijed pola sata prije svetih misa.
 
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (10):        Za p. Martina, Matiju, Vinka i Milenka, n. Ružica Jovanović
                         Za p Antu Matuška, n. brat Blaško
                         Za p. Božu Krmeka, n. ob
 
Utorak (11):          Za p. Božu Daniića, n. obitelj
                         Za p. Anđu Konjevod, n. sin Vlado
                         Za p .Radu i Cviju, n. kći Mara
 
Srijeda (12):          Uočnica: u 1800:   Za p. Antu Ćapeta, n obitelj
                         Crkva: u 1900:       Za p. Ivana, Vicku i Milu Bošković, n. Tanja
                                                        Za p. JozuVuletića, n. kći Dragica
                                                                            
Četvrtak (13):        Groblje u 1100::    Za pokojne u grobljima
                                                            Za p. Mariju Ljubić, n Franica Krmek
                           Crkva: u 1900:    Za p. Vidu Raguž Lučić, n. Anđelka Krešić
                                                      Za p. Tomislava Mišković, n. Ivo
                                                                            
Petak (14):  Za p. Tomisava Krečak, n .obitelj
               Za p. Ivana Puticu, n. sin Josip
               Za p. Vidu Bogdanovića, n. ob Matić
                                                                            
Subota (15):    Duži 900:     Za p. Đuru Matuška, n obitelj
Crkva:         Za p. Stjepu Matića, n. brat Nikola
                                        Za p. Maru Obradović, n. Đuro
                                        Za p. iz ob Bogdanović i Papac, n. Josip i Ružica
                                                                            
Nedjelja (16): Župna cr. u 900:          Za p. Marijana i Ljubu Lovrić, n Marica Dadić
                u 1100:         Za .p. Nikolu i Danicu Bender, n . kći Janja
           Nova cr.   u 730:           Za p. iz ob. Papić   –  ili  misa za narod (po izboru obitelji)
                                   u 1900:          Za p. iz ob. Papić    –  ili misa za narod, (po izboru obitelji)
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
SREĆKO ŠUTALO, sin Nikolin i Vide r. Previšić   –   i
VERONIKA MATKOVIĆ, kći Pavina i Marjane r. Raguž
          također:
DAANIJEL KORDIĆ, sin Krunoslavov i Dragice r. Bender   –  
IVANA GOLUŽA, kći Vjekoslavova i Danice r. Marković
 
Sigao je novi broj Crkve na kamenu.