Župni oglasi

Nedjelja 19. svibnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 19. V – 26. V. 2019.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
Kroz tjedan su sv. mise i svibanjska pobožnost u 1900 sati. Sv mise su ovim rasporedom;
 
Ponedj. (20):        Za p. Anđelka Raiča. n. kći Marija Previšić
                         Za p. Andru Čamo, n supruga Miranda
                         Za p. Petra Glavinića, n. Stoja Raič
 
Utorak (21):           Za p. Stojana Gavinića, n supruga Ruža
                         Za p. Anicu Tomić, n. Pava Kriste
                         Za p. Željka Obada, n. obitel
 
Srijeda (22):          Za p iz ob. Vujnović, .n Nikola
                         Za p. Vidu, Lucu i ost. p. iz ob. Raič, n. Nikica Perić
                         Za p. Ivana, Janju i Cviju, n Dragan Menalo
              
Četvrtak (23):       Za p. Maru i ostale svoje pok. n. Martin (Krešić) 
                         Za p. Ivana, n. brat Dragan Njavro (
                         Za p. Marinka Lovrića, n. Dragan Njavro     
         
Petak (24):            Za p. Jozu, Ljubu i Josipa Savića, n. Gordana Škobo
                         Za p. Andriju Matuško, n. obitelj
                         Za p. Nikolu Vukasovića, n Slavica Mandić (
              
Subota (25):          Duži 900:     Anica Matuško zasvoje pokojne
                                                  Za p. Matu Batinovića, n Anica
     Crkva:          Za p iz ob. Šanje, n. Amalija )
                                              Za p. Stjepana Matića, n. Đuro Obradović
                                             Za p-g Milu Boškovića, n. Đuro Obradović
              
Nedjelja (26): Župna cr. u 900:           Za p. Maru Glavinić, n. Ante
                 u 1100:       Za p. Danicu Obad, n. sin Miro
              Nova cr. u 730:         Za p. Ivku, n. Snježana Raguž
                                   u 1900:        Z a   n a r o d
 

     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:

BENJAMIN SAKAČ, sin Stankov i Lucije   –   i
IVA KRISTE, kći Srećkova i Pave r. Tomić