Župni oglasi

Nedjelja 12. svibnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 13. V – 19. V.  2019.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U utorak je sv Matija apostol
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati sa svibanjskom pbožnošću, mise su ovim rasporedom;
 
Ponedj. (13):         Za p. Maru Menalo, n. kći Ruža Konjevod
                         Za p. Nikolu Konjevoda, n. Ruža
                         Za p. Vlatka Filipovića, zadušnica
 
Utorak (14):          Za p Stjepana Leženića, n. obitelj
                         Za p. Anicu Matić, n. sin Marinko
                         Za p. Anicu Matić, n. sin Jozep
 
Srijeda (15):          Maturanti srednje škole na odluku
                             Za p. iz ob. Krešić i Milinković, n. obitelj
                         Za p. Božicu Menalo, n. ob. Butigan
              
Četvrtak (16):       Za p. Krešimira, Stjepu i Maru, n Jagoda Matić    
                         Za p. Zorku i Dragicu, n. Mara Kristić
                         Za p. Andru Čamo, n. Ankica Marenić
              
Petak (17):            Za p. Branka Njavru, n. obitelj
                         Za p. Nikolu Jonjića, n. Božana i Mato Krešić
                         Za p. Angelu Udženija, n. Marijana Matić
              
Subota (18):          Duži 900:     Za p. Tomu, Božicu i Đuru, n. Kata Čamo
                                                  Z p. Andru Čamo, n. supruga Miranda
      Crkva:         Za p. iz ob. Prkačin i Matić, n. Ivka
   Za p. Jpsipu Katić, n. Anđelka
                                             Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
              
Nedjelja (19): Župna cr.    u 900:         Za p. iz ob Lovrić, n. Neđa
                   u 1100:       Za p. Ivana Nikolića, n. Ivan Raič
                                     Za p. Ivana Nikolića, n. ujak Ivo
             Nova cr.    u 730:         Z a   n a r o d
                                      u 1900:       Za p. Ivana Njavro, n. brat Dragan
 
 
          Sakrament svete ženidbe po zaonima svete Crkve žele sklopiti:
 
KARLO TAFRO,  sin Mladenove i Suzane  r. Burazin  –    i
MARIJA-MAJA KRMEK, kći Dragina i Franice r. Ljubić
 
Stigaoje novi broj Crkve na kamenu.
 
U subotu je preminuo naš župljanin BOŽO DANIČIĆ, po,oči,o se za pokoj njegove duše…