Župni oglasi

Nedjelja 5. svibnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI  6. V  –  12. V. 2019.

Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili n
a e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba 
 
Iduće nedjelje slavi se KRAJICA MIRA u svetištu Hrasno. U našoj župi je prilagođen raspored sv Misa. U Župskoj crkvi samo misa u 900 sati, a mise u 1100 sati nema. U novoj crkvi ima tiha misa u 730 i večernja u 1900 sati. Ministranti koji žele ići autobusom neka dođu u subotu u 1000 sati na dogovor. Djevojčice iz Malog zbora neka se do subote prijave č s. Danici.
 
Kroz tjedan su sv. mise s kratkom svibanjskom pobožnošću u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (6):           Za p. Ivana i Stanu Obradović, n. sin Jozo
                         Za p. Vinku, Stazu i Jozu Kozina, n Stoja Delić
                        Za p. Zdravku i Željku, n. Mato i Božana
 
Utorak (7):            Za p. Matu Krešića, n kći Neđa Leženić
                         Za p Nikolu i Ružu Raič, n. Nikša
                         Janja Krešić p. Jozepa za svoje pokojne
 
Srijeda (8):            Za p. Ivicu i Ljubicu Čuljak, n kćeri
                         Za p. Andriju Matuška, n. obitelj
                                  Za p. Andriju Matuška, n. kći Cvija
                         Za p. Đuku i Đuru Crnčević, n. Mara
                                      
Četvrtak (9):          Za p. Vinka Pinjušića, n. kći Cecilija Mlikota       
                         Za p. Ivana, Lucu i Anu, n. Zoran Mlikota
                         Pero Babić za svoje pokojne
                                      
Petak (10):            Za p. Jadranku, Anku i Niku, n. Ivan Soldo
                         Za p. Anđu Šimić n. obitelj
   Za p. Franu Žuveleka, n Anđelka Katić
                                  Za p. Katu Žuvelek, n. Anđelka Katić
                                      
Subota (11):     Duži 900:     Za p Ružu Vitić, n. Jozo i Anđelka
Crkva:         Za p. Iliju Bogdana, n obitelj
                             Za p Iliju Bogdana, n. sestra Iena Konjevod
                                       Za p. Maru i Slavka Buconjić, n. kći Staza Leženić
                                       Za p. Lazara Raiča, n. Zdravko
                                      
Nedjelja (12): Župna cr. u 900:      Za p Božicu i Marka Papić, n . kći Marija
                                                         Za p. iz ob. Mustapić, n. Neđa Lovrić
                                                         Za p. Ivana i Cviju Maslać, n. Vera Raguž
             Nova cr. u 730: Z a   n a r o d
                                 u 1900: Za . č. s. Dragutinu Barišić, n. Anđelka Katić
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARIO BOGOJE, sin Ilijin i Marije r Tapalović   –   i
MARIJA ŠUTALO, kći Đurina i Luce r. Božović
 
     Preminuo je naš župljanin Vlatko Filipović pomolimo se za pokoj njegove duše.