Župni oglasi

Bijela -nedjelja Božanskog milosrđa 5. IV. 2019.

ŽUPSKI OGLASI 29. IV – 5. V. 2019.
 
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U srijedu je sv. Josip Radnik, zavjetna misa svetom Josipu u 1100 sati u novoj crkvi.
          Poslije večernjih misa počinje svibanjska pobožnost uz Gospin kip.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu.
 
U petak su sv apostoli Filip i Jakov.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (29):        Za p. Maru Džono, zaduušica
                         Za p. Ružu Marčinko, n. brat Ilija
                         Za p. Mandu Leženić, n sin Ante
 
Utorak (30):          Za p. Božu i Radu, n. Dragan Menalo
                         Za p. Ivana i Katu Obradović, n. Anđa
                         Za p. Marinka Lovrić, n. Jozo Lovrić
 
Srijeda (1):  1100 sati:     Grupa obitelji u čast sv. Josipa
                                         U čast sv Josipa, Ivka Prkačin
                    1900 sati:     Za p. Maru Bačić, n. sin Mato
                                    Za p. č. s. Rudolfinu, n. Mara Ćorić
                                    Za p. Jozepa i Rosu, n. Mato i Božana
                                      
Četvrtak (2):          Za p. Ankicu Lovrić, n. Neđa   
                         Za p. Maru Ćorak
                         Božo Danićić za svoje pokojne
                                      
Petak (3):              Za p. Anku Begušić, n. Andrijana Prkačin
                         Za p. Hrvoja Ćorića, n. Marija
                         Ružica i Ante za pokojne
 
Subota (4):  Duži 900:       Za p. Maricu Čamo, n. kći Štefa
                    Crkva 1900Za p. iz ob. Butigan i Krešić, n. Vesna Butigan
                                     Za p. iz ob. Matić i Vujnović, n. Tiho i Nikolina
                                     Za p. Milana Savića, n. obitelj
                                      
Nedjelja (5): Župna cr.  u 900:       Za p Tadiju, Šimu i Ivana, n. Anka Papac
   u 1100:     Za p. Nikolu Matuška, n. ob. Lazarević
         Nova cr.    u 730:       Z a   n a r o d
                                 u 1900:      Za p. Karlu Prkačin, n. ob Butigan
                                                  Za p. Zdravka Bačića, n. majka Mira
                                                                                                              
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za sv ispovijed sat prije sv misa.
                                         
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARIO GLAVINIĆ, sin Jozin i Zdravke r Matić   –   i
JANA BJELOPERA, kči Vinkova i Mire r. Putica