Župni oglasi

Uskrs, 21. travnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI od 21. do 28. travnja 2019.
 
Iduća nedjeja je Bijela nedjelje, Mali Uskrs. Nedjelja božanskog milosrđa svete mise su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U četvrtak je sv Marko
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (22):        Za p. Janju Krmek, n. Nada Maslać
                         Za p. Jelu iAntuna Maslać, n. sin Mirko
                         Tonka Perić za svoje pokojne
 
Utorak (23):          Za p. Jelu Markanović, n Adrijana Prkain
                         Za p. iz ob. Mišković, n. Mato
                         Đuro Bogdanović za svoje pokojne
 
Srijeda (24):          Za p. Vladu i Anku Begušić, n. kći Mira
                         Za p. Božicu i Zoru, n. Boja Krešić
                         Ivka Jonjić za svoje pokojne
                                      
Četvrtak (25):       Za p. Marka Puljića i Marka Marića
                             Za p. Anicu Tomića, n. Pava Kriste
                         Za p. Josipa Bjeloperu, n. brat Mišo
                         Mišo Bjelopera za svoje pokojne
                                      
Petak (26):            Za p. Jerku Obada, n. kći Vera Konjevod
                         Za p. Stanu Džono, n .sin Šćepo
                         Za p. Jelu i Antuna Maslaća, n. sin Mirko
                                      
Subota (27):    Duži 900:     Za p. Nedjeljka Batinvića, n Marica
Crkva:         Za p Ivana Nikolića, n. kum Kristijan Novaković
                                        Za p. Maru i Peru Vidić, n. sin Bernard
                                        Za p. Anku Bačić, n. kći Ruža Zovko
                                      
Nedjelja (28): Župna cr. u 900:        Za p. Slavka i Ružu Konjevod, n. sin Ante
               u 1100:        Za p. Vinka Raiča, n. obitelj
          Nova cr.    u 730:         Z a   n a r o d
                                  u 1900:        Mato i Vatka Sulić za svoje pokojne
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima sv Crkve žele sklopiti:
 
VICKO SENTIĆ, sin Matin i Ljije r. Džakula   –   i
JOSIPA STOJIĆ, kći Antonijeva i Ivanke r Mandić
          takođerI
MARIO LOVRIĆ, sin Ivicin i Nevenke r Maslać –   i
NEVENKA JOLIĆ, kći Tomislavova i Ruže r Njavro
 
          Ovih dana je preminuo Stjepan Matić koji je imao boravak i u našoj župi. Pomolimo se za poko njegove duše!