Župni oglasi

Cvjetnica 2019

ŽUPSKI OGLASI od 15. do 21. travnja 2019.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Iduće nedjelje je USKRS. Svete mise su uobičajenim nedjeljnjim rasporedom:  
   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
   – Misa u Dužima u 900 sati
 
Na Veliki Četvrtak je blagdan uspostave svete mise i svećenikog reda, sv misa u 1900 sati
 
Na Veliki Petak obred Muke Gospodnje i ljubljene Gospodinova križa u 1900 sati.
 
Na Veiku Subotu sv. obredi počinju padom mraka u 2000 sati. Ponijeti zaštiene svijeće
 
Kroz tjedan, osim Velike subote mise i obredi, dakle, počinju u 1900 sati. Mise su ovim rasporedom
 
Ponedj. (15):        Za p. Cvijetu Puljić
                            Za p. Peru Jogunica, n. supruga Marija
                        Za p. Stojana, Vinka i Janju Knežević, n. Milenko
                                      
Utorak (16):         Za p. Božicu Krešić, n. sin Rade
                             Za p. Antu, Joška, Mirka i Matiju Marasović, n. obitelj
                         Za p. Maru, Vicka i Maru, n. Nikoa Raič
                                      
Srijeda (17):     Za p. Stojana i Božicu, n. sin Nikica Šutalo
                          Za p. Vidana, Ivku i Milu Butigan, n . obitelj
                          Za p. Vidu i Peru Krmek, n. obitelj
 
Četvrtak (18):       Za p. Marka, Stoju i Luciju, n. Marija Katić
                             Za p. Slavka i Stojana, n. Ljuba Goluža
                         Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                                                                                      
Petak (19):            O b r e d i
                                      
Subota (20):          Za p-u Goranu Prkačin, n. Luka
                             Za p. iz ob. Marić, n. Dragan
                         Za p. Tadiju Babića, n. Marica Marić
                                      
Nedjelja (21):       Župna cr.   u 900:       Za p. Nikolu i Anicu Matić, n. Nedjeljka Gustin
                                                                Za p. Nedjeljka Butigana, n. obitelj
u 1100:     Za p. Ivana i Nikicu Pavlović, n. obitelj
               Za p. Vukicu Hrobaršek, zadušnica
                  Nova cr.     u 730:      Z a   n a r o d
                                            u 1900:    Za p. Slavku Batinović, n. kći Mara Čuljak
                                                            Za pokojne Milu i Ivu Krešić, n. sestra Mara Čuljak
Duži     u 900:      Za p. Roberta Katića, n. majka Rosa

             Vjeronaukakrizmanicima nema do iza „Malog Uskrsa“

Ovih dana je u preminua Vukica Hribaršek Pomolimo se a pokoj njezine duše.