Župni oglasi

Nedjelja 31. ožujka 2019.

ŽUPSKI OGLASI od 1. do 7. travnja 2019.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljak i utorak su ispovijed stare i nemoćne čeljadi. Nove je nužno prijaviiti Ako nekoga ne pohdimo javite nam pa ćemo to dogovorno uiniti. Ispovijed će biti ovim rasporedom:
Ponedjeljak:
   1)  Duži u 900, Mečinak u 930, Vranjevo Selo u 1000. pa u Bregovima oko 1030  
   2) Dubrovačka u 830, Magistrala i Stepinmčeva u 900, Neretvanska i Hrv. branitelja u 930 Primorska u 1000, Hrvatskih velkana i Zagrebačka u 1100
Utorak:
1) Kamenice u 900 sati. 
2) Brestica u 900 sati. –    
     Starački dom po dogovoru 
 
U četvrtak klanjanje izloženom sakramentu,
 
U petak Križni put 1900 sati i kraća sv misa.
 
U subotu su korizmene ispovijedi u našoj župi u 1100, 1330 i u 1500 sati. Molimo vas uinite žrtvu pa se ovaj put obavezno držite reda a ne kao za Božić. Ili pođite na ispovijed u Hrasno da se ne ometaju ispovijedi po drugim župama i ne smijemo dopustiti da ometaju sv obredi u Velikom tjednu!
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (1):          Za p. Juru Beškera, n. kći Lucija Novaković
                             Za p. Nikolu Raguža, n. Snježana
                         Za p. Niku, Ivanu i ost. pok., n. Danica Krmek
 
Utorak (2):            Za p. Marijana Maslaća, n. kći Ivanka Lakić
                         Za p. Anđelka Šutala, n. Vicko
                         Za p-g Ivu i ost. pok., n. Ljuba Krešić
 
Srijeda (3):            Za p. Vinka Kneževića, n. Laura i Karla
                         Za p. Danicu Prkačin, n. Luka
                         Za p. Anđelka Raića, n. kći Luca Lovrić
                                      
Četvrtak (4):         Za p. iz ob Bogdanović i Bender, n. Petar i Ivanka        
                              Za p-g Šimu, n. kći Marija Čamo
                             Za p. roditelje n. Zdenko i Boja Matić
 
Petak (5):              Za p. Ružu Butigan, n. obitelj
                         Za p. iz ob Koncul, n. Katica Poljo
                         Za p. Zdravka Bačića, n.majka Mira
                                      
Subota (6):       Duži 900:                   Za p. Damjana, Andriju i Maricu Čamo, n. Ruža
Crkva: oko 1200 :       Za p-g Ivu Kristića, n. obitelj
                                  Za p. Đuru Jurkovića, n Ružica Kalauz
                               oko. 1400        Za p. Ivana Nikoića, n. brat Dario     
                                                      Za p. Ivana Nikolića, n. radne kolege
                                    oko 1530:        Za p. Ivana Nikolića, godišnjica, naručuje obitelj
                                   Za p. Matu, Anicu i Matu Bogdanović, n Anica
                                      
Nedjelja (7): Župna cr. u 900:            Za p. Nikolu Raiča, n Ruža
                                   Za p. Ivu i Franju, n. Jelena Petrović                   
               u 1100:         Za p. Bokana i Ivana, n. Mato Mišković
         Nova cr.   u 730:            Za p. Spaseniju Maslać, n. Anmđa Mšković
Z a   n a r o d
                                u 1900:           Za p. Almu, Juru i Katu Jonjić, n. Ljilja Baić
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, Koji se mogu pričestiti neka odgode isovijed do korizmene ispovijedi!