Župni oglasi

Nedjelja 17. ožujka 2019.

ŽUPSKI OGLASI od 18. do 24. ožujka 2019.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    –  Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
    U utorak je blagdan sv Josip. Večernja sv misa u župnojcrkvi u 1800 sati
 
Idue nedjelje od večernjom sv misom u novoj crkvi pjevat će zbor s Domanovića sa don Gordanom Božićem koji nas je zadužio više puta svojim usugama.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu iza mise
 
U petak je križni ut u 1800 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (18):        Za p. Vlahu Lakića, n. obitelj
                         Za p. Vlahu Lakića, n radne kolege
                         Za p. Luciju Tomašević, n. sin Ivan
                         Obitelji u čast Gospe schönstadtske
 
Utorak (19):          Za p. Antu i Luciju, n. kći Zora Konjevod
                         Za p. Ivana Maslaća, n Nada
                         Za p. Danu i Đuru Perić, n Verica Miholjević
                         U čast sv. Josipa, n. Pero Bogdanović
 
Srijeda (20):           Za p. Dragana Obada, n Jadranka
                         Za p. Matu i Jaku i pok iz ob. Milanović i Čuljak, n Andrijana Matić                            
                          Za p. Peru Previšća, n. Luca Lovrić
                                      
Četvrtak (21):       Za p. Nikolu Krešića, n. sin Pero
                             Za p Nikolu Krešića, n. sin Ivo
                         Za p. Ivana Pavlovića, n. sestra Danica
                         Za p. Janju i Lovru, n. ob. Trogrlić
                                      
Petak (22):            Za p. Stjepu Batinovića, n. Zora
                         Za p. Vinka Bendera, n .Angela
                         Za p. Snježanu i Božu Grbešić, n. Mila
                                      
Subota (23):          Duži 900:     Za p Đuku i Dragicu Matuško, n. Vlado Konjevod
     Crkva:          Za p. Maru Ćorak, n. Anđelka Krešić
                                              Za p. Nikolu Kalauza, n. sin Ivica
                                             Za p. Maru i Peru Vidić, n. sin Bernarrd
                                      
Nedjelja (24): Župna cr. u 900:          Za p. Božicu, n. sin Nikica Šutalo
Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Mirko
               u 1100:         Za p. Cviju n. Nedjeljka Sentić
             Nova cr. u 730:          Z a   n a r o d
                                  u 1800:        Za p. Maru Putica, n. brat Nikola Matić