Župni oglasi

Nedjelja 28. siječnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 28. I. do 3. II.   2019.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700. Iduće nedjelje je i sv. Vlaho prije i iza sv. misa i u našim crkvama blagoslov grla za zagovor sv Vlahe.
 
U subotu je Prikazanje GospodinovoSvijećnica. Ponijeti svijeće zaštićene od kapanja. Iza mise blagoslov grla za zagovor sv. Vlahe.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (28):           Zadušnica: Za p. Angelu Udženija, n. obitelj
                                Za p. Ivana i Maru Krmek, n obitelj
                            Za p. Radu Kalauza, n. Vlado
                            Za p. Jozu Butigana i ost. sv pok. n. Dragica
 
Utorak (29):            Za p. Ivana, Maru i Anđu, n. Ivanka Konjevod
                            Za p. Nikolu Vukasovića, n. ob Miholjević
                            Anđa Raič za svoje pokojne
 
Srijeda (30):            Za p Luciju i Miška Raguž, n. Ivanka Knežević
                            Za p. iz ob. Prce i Jović, n obitelj
                            Za p. iz ob.Raič i Vojvoda, n. Ruža
                                                  
Četvrtak (31):         Za p. Milana  Katić, n kći Ružica Vuletić 
                            Za p-e Ivu i Milu Krešić, n. Anka Bošnjak
                            Za p. Ivana Bošnjaka, n supruga Anka
                                                  
Petak (1):                 Za p. Cviju, n. Drago Raguž
                            Za p. Ivana Nikolića n. ujak Ivo
                            Za p. Ivana Nikolića, n. brat Dario
                                                  
Subota (2):   Duži 900:      Ado Čamo za svoje pokojne
                     Crkva:          Za p. Miška i Lucu Butigan, n. obitelj
 
                                      Za p. Ružu i Šimu Kristić, n. Mara
                                      II razredi za svoje razrede
                                                  
Nedjelja (3): Župna cr. u 900:        Za p Matu Kneževića, n. sin Ivan
              u 1100:       Za p. Nikicu i Ivana Pavlovića, n obitelj
          Nova cr. u 730:          Z a n a r o d
                                u 1700:       Za p. Matu Matuška, n. Jagoda
                                                   Za p. Boku i Šimu Konjevod, n. Ilinka Džono
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.
  
    U srijedu susret naše mladeži HKM u 2030.
 
     Ovih dana preminuli naši župljani Angela Udženija i Andrija Matuško opremljeni svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njihovih duša.