Župni oglasi

Nedjelja 16. prosinca 2018.

ŽUPSKI OGLASI 17. do 23. XII.   2018.

Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
Molimo da uvažite korekciju termina ispovijedi  stare i nemoćne čeljadi
   U četvrtak :   1. Svećenik: Duži i Mečinak u 800, Vranjevo Selo u 830, ulice Starog Neuma (Zidine) od 900 sati.
                     2 Svećenik: Dubrovačka u 800, Hrv. Branitelja u 830, Krd. Stepinca u 900, Primorska u 930,  Zagrebačka u 1000 sati
 
U petak: Kamenice, Brestica i Starački dom od 900 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise: zornica u 600 sati i večernja sv. misa  u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (17):           Za p Matu Raiča, n. Ruža
                            Za p Mariju i Juru Jazvić, n. kći Mira Mišetić
                            Za p. Đuru, n. sin Petar Raguž
 
Utorak (18):            Za p Rosu i Niku Šutalo, n. Božo
                            Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                            Za p. Ljubicu Drljo, n. sin Tadija
 
Srijeda (19):            Za p Juru i Katu Manenica n. Marija i Krsto Vukasović
                            Za p. iz ob Vuksović n. Krsto i Marija
                            Kata Franić za svoje pokojne
                
Četvrtak (20):         Za p iz ob Krešić iMilinković, n. Andrija i Nada       
                            Za p. Fabijana Lozančića, n Mara Ćorić
                            Za p Stjepana Bačića, n. Nada Obradović
                
Petak (21):              Za p Nedjeljka Sentića, n. Vinko
                            Za p Matka Butigana, n Vinko Sentić
                            Za p. Iliju i Jelu Markovića, n. Slađana Prkačin
                
Subota (22): Duži 900:      Za p Peru i Lucu Batinović, n. kći Dana Milanović
                      Crkva:         Za p Janka Šutala, n. Senka
                  Za p. iz. ob. Džakula, n. obitelj
                                      Za p. Marka Marčinka n. Lucijana i Marin
                
Nedjelja (23): Župna cr. u 900:             Za č. s. p. Ilinku Raguž, n. brat Blaško
                                                              Za p. Matu i Željku, n. Nikola Konjevod
               u 1100:           Za p-u Pavu Tomić, n. Pava Kriste
                                     Za p. Žarka Tomića, n. supruga Stana
            Nova cr.   u 730:           Z a   n a r o d
                                   u 1700:        Za p Ružu, Božicu i Maru, n. Nikša Mišković