Župni oglasi

Nedjelja 9. prosinca 2018.

ŽUPSKI OGLASI 10. do 16. XII.   2018.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
U četvrtak je sv Lucija
 
U subootu 15. prosinca su, po običaj,u božićne ispovijedi uobičajenim rasporedom:
I grupa u 1100 sati, II u 1330 i III u 1500 sati Preoručujemo ove prve dvije grupe jer se može dogoditi koji sprovod pa će biti manje svećenika. Ispovijed stare i nemoćne čeljadi objavit ćemo slijedeće nedjelje.
 
Kroz tjedan su sv. mise u zornica u 600 i veernja u 1700 sati, osim u subotu kada nema ni zorniice ni veernje mise nego tri mise s prigodom za sv. ispovijed koje ih nadomještaju: oko 1130, oko 1400 i oko 1500 sati   Mise će biti ovim rasporedom:;
 
Ponedj. (10):           Za p. Viktora i Celu, n. sin Žarko Markov
                                Za p iuz ob. Stengl i Božić, n. Anica
                            Za p-g Ivu Ljubana, n. kći Anđelka
 
Utorak (11):            Za p Maru Peškuura i Janju Malovoz, n . Dragan i Ljuba
                                Za p-g Božu Matića, n. supruga Andrijana
                            Za p. Cvjetka Krešića, n. Mladenka i Neđo
                                                  
Srijeda (12):            Za p. Peru i pok. iz ob Krešić, n. Mia Marčinko
                            Za p. Stojana Glavinić, n. Ruža
                            Bosa Batinović za svoje pokjne
                                                  
Četvrtak (13):         Za p Radu Koraća, n. Ivka          
                           Za p. Lucu Škurla, n. kći Ankica
                           Boba Ćapeta za svoje pokojne
                            Za p. Božicu Balić, n. Niko i Marija
                                                  
Petak (14):              Za p. Đuru Crnčevića, n. Željko
                           Za p. iz ob. Šutalo i Obad, n. Mario i Marijela
                           Za p. Peru i Maru Vidić, n. sin Bernard
                                                  
Subota (15):            Duži 900:       Luca Bačić za svoje pokojne
                                Crkva 1130:   Za p. Boju Klišanin, n. Vlatko
                                      1400:   Djelatnici Jadranprometa za svoje pokojne
                                      1530:   Za p. Jelu Markanović, n. ob Opačak
                                                  
Nedjelja (16): Župna cr.   u 900:       Z a   n a r o d
                                                         Za p. iz ob. Veselić i Butigan, n. Slavko i Marija
                 u 1100:      Za p. Karlu Prkačin, n. ob. Kulaš
              Nova cr.  u 730:      Za p Ivana Marčinka, n. obitelj
                                     u 1700:    Za p. Maru Daničić, n. obitelj
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
VALENTIN ĆORIĆ, sin Krešimirov i Nedžade r Huskić   – i
JULIJANA BOŠKOVIĆ, kći Đurina i Zdenke r. Ivanković
 
   Prigodom sv. ispovijedi u subotu koji su odlučili mogu donijeti paket ljubavi za siromahe
 
     Poželjno je da odmah počinje pretplata Crkve na kamenu, ostaje kao i do sada 30,- KM. Stigao je novi broj preplatnici ga mogu podići.
 
   Kakoje već objavljneo večeras u 2000 sati je konceert prigosdom 18 godina postojanja Zvijezde Mora u novoj dvorani Grand hotela Neum.