Župni oglasi

Nedjelja 25. XI. – Krist Kralj

ŽUPSKI OGLASI 26. XI. do 2. XII   2018.

Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba

Iduće nedjelje poinje sveto vrijeme Došašće – priprema za Božić. Svete mise kao svake nedjelje uobičajenim rasporedom:  
            – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
           – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
U petak je sv. Andrija apostol.
 
 Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom
 
Ponedj. (26):          Za p. Ivu i Mandu, n. Neđo Mišković
                               Za p. Matu i Anicu, . sin Marinko
                               Za p. Matu Matića, n. sin Marinko
                            Za p. Stanu Savić, n. Predrag
                            Za p. Evu, Juru i Slavka Nikolić, n. Dominik
 
Utorak (27):            Za p-u Dragu Maslać, n. kći Slavica Matić
                            Za p. iz ob. Glavinić i Jurković, n. Marica
                            Za p. Krešu i Ljubu Knežević, n. Slađan
 
Srijeda (28):            Za p. Slavka Jurkovića, n. supruga Stanka
Za p. Katu, Đuru i Nikolu Konjevod, n. Ruža
                            Za p. Jelu Markanović, n. Frano Menalo
                
Četvrtak (29):         Za p. Ivana, Ivanu i Anđelka, n. Ana Palameta         
                            Za p. Antuna i Ivanu Bačić, n. kći Boba Leženić
                            Za p. Ružu Bačić, n. Boba Leženić
                
Petak (30):              Za p. Jerku i Matu Matuško, n. Danica
                            Za p. Andru Čamo, n. supruga Miranda
                            Za p. Peru Menala, n. obitelj Butigan
                                     
Subota (1):   Duži 900:           Za p. Đuku Matuška, n. obitelj
Crkva:            Za p. Vinka Bačića, n. obitelj
                                          Za . iz ob Bogdanvić i Bjelopera, Pero i Ana
Za p. iz ob. Marić i Palameta, n. Miro i Valentina
                
Nedjelja (2): Župna cr. u 900:                    Za p. Ivana Nikolića, n. obitelj
                                                                   Za p. Ivana Nikolića, n .Mato Čamo
           u 1100:                     Za p. Ivicu Krešića, n Anka
       Nova cr. u 730:                        Z a   n a r o d
                            u 1700:                       Za p. Tomu Leženića, n Jozo
 
U ovom su tjednu prva subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
 
     Mala napomena: ako netko ima jelku koja mu nije potrebna neka nam na vrijeme prijavi