Župni oglasi

Nedjelja 11. studenog 2018

ŽUPSKI OGLASI 12. do 17. studenog   2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
U srijedu je sv Nikola Tavelić, sv misa u Dužima u 1100 i u crkvi u 1700 sati
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (12):           Za p. Ivana Raiča, n. majka Ruža
                                Za p. Emu Gavran, n Vesna Opaak
                            Za p. Vidu Bogdanovića, n. Ružica Putica
 
Utorak (13):            Za. p. Boška Previšića, n. Smiljan i Mira
                            Za p. Zdravku Krešić, n. mame HNK Neum
                            Za p. Genu Mustaić, n Antun Marić
 
Srijeda (14):     Duži u 1100:   Za p. Josipu Katić, n. baka Anđa
                                               Za p. don Stjepana, n. Anica Batinović
  Crkva:          Za p. Iliju i Jelu Markanović, n Dragan i Mara Marić
                                          Za p. Stjepana Konjevoda i Jerku Jaraka, n Jozo i Mirjana Konjevod
                                         Za p Peru i ost. sv pok n Marina Udženija
                              
Četvrtak (15):         Za p. Janju, Luku i Ivicu, n. Manda Radoš         
                            Za p. iz ob Konjevod i Menalo, n. Svetko i Marina
                            Za p. Milenku i Antu Majstorović, n ob. Prović
                              
Petak (16):              Za p. Lovru, Marijana i Maru, n. Ivka Glavinić
                            Za p. Božicu Njavro, n. Dragan Marić
                            Za p. Gašpara i Anicu Butigan, n kći Ruža Kalauz
                              
Subota (17):           Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Nikica    
                               Za p. Martina, Cviju, Ivana i Matiju, n unuka Matijana
                          Za p-u Ivu Šutalo, n kći Tereza Matić
                                      Za p. branitelje, n. Udruga dragovoljaca
                              
Nedjelja (18):   Župna cr. u 900:       Za p. Ivana i Mariju, n sin Slavko Štrbac
                  u 1100:     U čast Gospe Schönstadtske, n. obitelji
           Nova cr.      u 730:       Z a   n a r o d
                                     u 1700:      Za p. iz. obitelji Udženija, n Jozo
 
Stigao je novi broj Crkve na kamenu.
 
U subotu 17. studenog prigodom Dana sjećanja na Vukovar iza večernje sv. mise procesija do Križa i molitva za p. branitelje i sve stradale u Vukovaru