Župni oglasi

Nedjelja 4. studenog 2018.

ŽUPSKI OGLASI 5. do 11. studenog   2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700. Iduće nedjeje pada i sv Martin.
U subotu je sv Tripun, sv misa u Vranjevu Selu u 1000 i Donjem Kleku u 1100 sati
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (5):   Za p Katu, Ivana i Anđelka, n. ob Perikitka
                 Za p Niku Prkaina, n. sin Luka
                 Za p. Ivana Maslaća, n. obitelj
                            Za p. Zdravka Bačića, n. majka Mira
 
Utorak (6):   Za p. iz ob Marčinko,n. Blago i Draga  
                 Z p. Saseniju i Antuna Buška, n. Ruža
                 Za p. Tanju, naručuju prijateljice
 
Srijeda (7):   Za p Maricu i Finku, n. sestra Zora Konjevod
                 Za p. Ivana Obada, n Vedrana Mišetić
                 Za p Jakova i Sofiju, n. Miho i Ljilja
                                                  
Četvrtak (8): Za p. Mirka Prkačina, n. obitelj
Za p. Nedjeljku Leženić, n. unuci
                 Za p Zoru Pavlović, n sin Pero
                                                                                                                  
Petak (9):      Za p Ilijuni Anđu, n. kći Boja Bogdan
                 Za p. Stojana Mustapića, n. Neđa Lovrić
                 Za p. Anđu Konjevod, n. kći Anka Božić
                 Za p. Cviju i Vinka, n. Tiho i Nikolina Vujnović
                                                      
Subota (10): Duži:           Za p. Đuku Matuško, n. obitelj
                                         Za p. Ljubu, n. Ana Matuško
                     Vr. Selo:       Za p. Boku Krmeka, n. Mara
                     D. Klek         Za p. Andru Krmeka,n . suruga Anica
                                           Za p. Vladu i Vdu, n. Luca Krmek
Crkva:        Za p. Ivku i Stojana Vuletić, n. obitelj
                                      Za p. Lovrić i Sentić, n. Marija i Pero
                                      Za p-u Ivku, n. Nikola Matić
                                       Za p. iz ob. Glavinić
                                                  
Nedjelja (11): Župna cr. u 900:        Za p. iz ob. Maslać i Džono, n . Marko i Nada
               u 1100:       U čast sv. Martina, n. Tomo i Vesna Krešić
             Nova cr. u 730:         Z a n a r o d
                            u 1700:             Za . Vidu Bogdanovića, n sin Pero
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
STJEPAN KONJEVOD, sin Josipov i Mirjane r. Jarak   i  
KARMELA ŽUVELEK, kći Ivicina i Jasne r. Butigan.
Takođr:
MARIN VUKOREP, sin Brankov i Vinke r. Papac   – i
KATARINA MILJANČIĆ, kći Zoranova i Ane r. Babić