Župni oglasi

Nedjelja 21. listopada 2018.

ŽUPSKI OGLASI od 22. do 28. listopada 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
  –  Iduće nedjelje su i sv. Šimun i Juda Tadej pa ima i misa u Starom Neumu u 1100 sati.
Sutra je sv papa Ivan PavaoII.
 
Kroz tjedan su listoadska pobožnost i sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (22):          Za p. Ivana Matuška, n obitelj
                               Za p. Iiju Šutala, n sestra Tereza Matić
                                Za p. Ivana Šutala, n kći Lordana
 
Utorak (23):            Za p-u Marinku Kristić, n obitelj
                            Za p. Anđelka Vukića, n obitelj
                            Za p. Matu Kužića, n. sin
 
Srijeda (24):            Za p. iz obiteli Miličević, n Dragan
                                Za  p. Vidu i Janju Koncul, n Tomislav
                            Za p. iz ob Koncul, n Tomislav
                                                  
Četvrtak (25):         Za p. Željku Krešić, n obitelj
                               Za p. Matu Leženića, n obitelj
                               Za p. Zorana Jurešića, n obitelj
                                                                                                                  
Petak (26):              Za p. Peru i Anđelka Baić, n obitelj
                                Za p. Vidu Krmeka, n obitelj
                                Za p. Juru, Almu i Katu, n Ljija Bačić
                                                  
Subota (27): Duži 900:      Za p. Pašku Bačića, n. Luca
                     Crkva:          Za p. Matu Matuška, n Jagoda
                                          Za p. Cvijetu Matić, n obitelj
                                      Za p Tomu, Ljubu i Peru, n. Marija Jogunica
                                                  
Nedjelja (28): Župna cr. u 900:             Za p. Zdravku Krešić, n. otac. Vado
                                    Za p. Zdravku Krešić, n Mato i Božana
               u 1100:           Za p. Paku Bačić, n. Miro
St. Neum u u 1100:             Za p. Antuna i Slavku Batinović, n Teo Čuljak
            Nova cr. u 730:               Za p. Veru, Mariju i Ignacija, n. Franica Krmek
                                   u 1800:           Z a   n a r d
                              
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
Mario baić, sin Srćkov i Nike r. Šutalo   –   i
RUŽA MIJATOVIĆ, kći Franina i Nevenke r. Sušac    –   i
           Također
ZVONKO FARKAŠ, sin Božidarov i Snježane r, Glavaševć
MIRJANA SENTIĆ, kći Srećkova i Snježane r. Opačak