Župni oglasi

Nedjelja 14. listopada 2018.

ŽUPSKI OGLASI od 15. do 21. listopada 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:
 
Iduća nedjelja je Misijska nedjelja u kojoj i mi sudjelujemo, molitvom i prilozima. Svete mise su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
U četvrtak je sv Luka Evanđelist Misa na Brestici u 1000 iu crkvi u 1800 sati
 
Kroz tjedan su sv. mise nakon listopadske pobožnosti koja počinje u 1800 sati Raspored predmolitelja po razredima je kao i prošli tjedan. Mise će biti ovim rasporedom;
 
Ponedj. (15):            Za p. Vinka i Anicu Šutalo, n. kći Marija Jogunica
                            Za p Željka Obada, n. ob. Prović
                            Za p Jozu Pehara, n. Višnja
 
Utorak (16):            Za p. Ivana, Maru i Anđu Krmek, n obitelj
                            Za . Nikolu i Ružu Kalauz, n. Ivanka Krmek
                            Za p. Gašpara Katića, n. Niko
 
Srijeda (17):            Ilja Raguž za svoje pokojne
                                Za p. Mlienka Prnjića, n Ružica Jovanović
                            Za p. Katu i Radu Maslać, n. kći Mara Katić
                                                                                                                  
Četvrtak (18):              Brestica:              Za p. Stanka i ostale pokojne u groblju, n Ruža Raič
Župska crkva:      Tereza Krulj za svoje pokojne
                                                            U čast Gospe Schönstadtske
                                                            Ilija i Davorka Matić za svoje pokojne
                                                  
Petak (19):               Za p. Maru, Ivana i Anđu Krmek, n ob Kralj
                            Za p. Ivana i Janju Krmek, n kći Ivanka
                            Za p. Jozu Raguža, n Drago
                                                  
Subota (20):   Duži 900:       Za . Nedjeljka Batinovića, n obitelj
                                             Za p iz. ob. Batinović, n. Ante
Crkva:          Za Anu, Antu i Anicu Tomić, n. Pava Kriste
                                        Za p Nikolu i Maru Marić, n. Dragica
                                        Za p Ivana, Katu i Božicu, n. Neđa Jogunica
                                                  
Nedjelja (21): Župna cr.  u 900:      Za Terezu i Janju, n. sestra Vera Raguž
                u 1100:     Za p Matu i Danicu Kužić, n Nedjeljka Bogdanović
           Nova cr.    u 730:      Za p. Boška i Dragu Lakić, n. kći Mirjana
                                            Za p. iz ob. Obad i Lakić, n. Mirjana
                                   u 1800:     Za p. Peru i Maru Vidić, n. sin Bernard
                                                   Z a   n a r o d
 
 

Sastanak mladih HKM u srijedu u 2000 sati.