Župni oglasi

Nedjelja 7. listopada 2018

ŽUPSKI OGLASI od 8. do 16. listopada 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
Raspored predmoljenja sv. krunice se malo mijenje: – u ponedjeljak krizmanici, u utorak, VIII. razred, u srijedu VII., u četvrtak VI, u petak V. – u subotu IV. i tko dođe.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (8):             Za p. Zdravku Krešić, zadušnica
                                 Za p. Boška i Bojanu, n. Draženka Mustapić
                            Za p. Veru, n. Jasna Šutalo
 
Utorak (9):              Za p. Ivku, n. kći Neđa Ležemić
                                Za p. Ivicu i Mariju Međugorac, n Sanja i Ante Milanović
                            Za . Anicu, n. kći Mira
                            Obitelj Beno za svoje pokojne
 
Srijeda (10):            Za p. Nikolu Matuško, zadušnica
                            Za p. Janju Udženija, n Marija Pavlović
                            Za p. iz ob. Pavlović i Udženija, n obitelj
                
Četvrtak (11):         Za p. Juru i Ružu, n Tonka Perić 
                            Za p Maru Drmić i ost. sv. pok., n. Iva
                            Zap. Ljubicu Čuljak, n. obitelj
                
Petak (12):              Za p. Jozu Matuška, sin Blaško
                            Za p. Mandu i Dragu Lucić, n. kći Ana i zet Stipe
                            Za p. Boška Konjevoda, n Ana i Stipe
                
Subota (13): Duži 900:      Za p. Peru Lovrića, n kći Dana Bačić
                     Crkva:          Za p. Marka Raiča, n Mirjana Knežević
                                      Za p. Iliju Hajvaza, n. Ante Bogdanović
                                      Za p Ilinku i Marijana Obradovića, n sin Milenko
                
Nedjelja (14): Župna cr. u 900:   Za p. Ivana Nikolića, n. obitelj
                                                     Za p. Ivana Nikolića, n ujak Branko
                u 1100: Za p. Željka Obada, n. obitelj
                            Za p. Željka Obada n. djelatniici Neretvanca
          Nova cr. u 730:     Z a   n a r o d
                               u 1800:    Za pokojne iz. ob. Bender i Raguž, n Angelina
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
JOSIP TOMAŠ, sin Zoranov i Marine r. Salmanić –   i
MARTINA JOGUNICA, kći Vickova i Anđelke r. Konjevod
Također:
JOSIP ROSIĆ – MILINKOVIĆ, sin Željkov i Silvane r. Nenadić
MIA PRIŠLIĆ, kći Zoranova i Nade r. Bačić
 
Darovatelji za crkvene objekte od zadnjeg čitanja:
 
Od naših biskua smo dobili naredbu da pozovemo svakoga onog koji se smatra vjernikom i Hrvatom da obavezno iziđe ovaj put na izbore. Vrijeme je odviše ozbiljno da sve druge planove gurnemo u stranu dok ne obavimo ovu u ovom sluaju veoma važnu i odviše odgvornu dužnost za narod i svoju djecu
 
Stigao je novi broj Crkve na kamenu, retlatnici ga mogu podići u sakristiji
 
Ima još primjera knjiga Sjećanja ne umiru pa ihh također preoruujemo u dobrotvorne svrhe
 
U ovom tjednu supreminuli ZDRAVKA KREŠIĆ r. Putica i NIKOLA MATUŠKO. Pomolimo se za pokoj njihovih duša.