Župni oglasi

Nedjeljja 22. rujna 2018.

ŽUPSKI OGLASI od 24. do 30. rujna 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
Iduće nedjelje je dan Trebinjske biskupije. Nije baš nikad bilo dovoljno zainteresiranih za autobus nego je nezanemariv broj hodočastio osobnim vozilima pa ove godine ne kanimo naručivati autobus.
U subotu su sveti Arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael. Sveta misa u 1100 sati na Kiševu i u 1900 sati u župnoj crkvi.
Još samo ovaj tjedan svete mise ostaju u 1900 sati, a bit će ovim rasporedom;
 
Ponedj. (24):           Za p. Vicka i Lucu Marković, n. Nikola
                                Za p. Matu, Anicu i Matu n Petar Bogdanović
                            Za p. Marijana i Ružu Pavlović, n. Danica Marčinko
                            Za p Katu i Nikolu Jurković, n. Mara Matić
 
Utorak (25):           Za p. Stanu Raič, n. obitelj
                                Za . Cvjetka Krešića, n obitelj
                            Za p. Dragana Obada, n obitelj
                            Za p. Đuku Matuško, n. radne kolege
 
Srijeda (26):            Za p Anđu Konjevod, n. Stojan
                            Za p. Marka Marića, n. Slavko Pujić
                            Za p. Ivicu i Mariju Međugorac, n Sanja i Ante Milanović
 
Četvrtak (27):         Za p. Antu Marasovića, n obitelj
                            Za p. Iliju Filipovića, n. Smiljan i Mira
                            Za p. Niku Kuzmana, n. Vlado Matić
 
Petak (28):              Za p. Ivana Matuška, n obitej
                            Za p Nikolu i Mariju Opačak, n. Josip
                            Za p. Ružu Batinović, n obitelj
                
Subota (29): Duži 900:      Za . Nikolu, Lucu i ost. svoje pok. n. Šimo Matuško
                     Kiševo:         Za pokojne
Crkva:          Za p. Ljubcu Škalic, godišnjica
                                      Za p. Vinka, n. sestre Dragica i Savica
                                      Za p Peru i Maru Vidić, n. obitelj
                
Nedjelja (30): Župna cr. u 900:   Ivan Perić za svoje pokojne
               u 1100:   Z p. Božicu, Martina i Marka Perića, n. Ante
           Nova cr.   u 730:     Z a   n a r o d
                                  u 1900:    Za p. Ružu n. i Ilka Ćorić
                                                  Za p. Ivanu, n kći Mirjana Knežević
 
Zbog hodočašća i turnira nije održan ministrantski sastanak ni dogovor o izetu. Zato je u subotu u 930 obavezni sastanak svih ministranata. Upis novih, produženje dosadašnjih te dogovor o nagradnom izletu koji će biti u prvu subotu listopada, t.j 6. listopada.
 
Č. s. Danica moli roditelje prvopričesnika da dođu na kratki sastanak u srijedu poslije večernje sv mise.