Župni oglasi

Nedjelja 9. rujna 2018.

ŽUPSKI OGLASI od 10. do 16. rujna 2018.
 
 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U petak je Uzvišenje svetog Križa, godišnjica posvete biskupa Ratka u našoj crkvi.
 
U subotu je Gospa Žalosna
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (10):        Za p. Ivcu Bačića, n. sestra Ruža
                             Vinka Prkačin za svoje pokojne
                         Za p roditeje, n. Mladen Begušić
 
Utorak (11):          Za p. Željku Kužić, n Mirjana Matuško
                             Za p Maru i Jozu, n Ante i Marija Zorić
                         Za p Matu Džakulu, n kći Ljuba Knžević
 
Srijeda (12):          Za p. Nikolu i Maru Šutalo, n. sin Ante
                         Za p Dragana Krešića, n. Vesna Butigan
                         Za p. Matu Glavinića, n. kći Danijela
                                      
Četvrtak (13):       Za p Vidu i i Anđu Batinović, n. Zora
                         Za p. Đuru Maslaća, n. sin Marko
                         Za p. Đuru Maslaća, n. Ljija Matić
                                      
Petak (14):            Za p. Đuru Maslaća, n. Ivica
                         Za p Đuru Maslaća, n. Nevenka Lovrić
                         Za p. Đuru Maslaća, n. kći Nedjejka
                                      
Subota (15):          Duži 900:     Za p. Đuku Matuško, n. Ivo Glavinić
     Crkva:         Za p. iz ob. Ćorić, n Mijo i Mara
                         Za p. iz. ob. Lozanić, n. Mijo i Mara
  Za . Stojana i Ivku Vuletić n. obitelj
                                                                                      
Nedjelja (16): Župna cr. u 900:       Za p. Maricu i Peru Džono, n Stjean i Marica
             u 1100:       Za p. Jozu Džamarju, n. kći Snježana
          Nova cr. u 730:        Z a   n a r o d
                              u 1900:        Za p. Zoru Krmek, n. Ivan i Cvijeta
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARIO ŠUTALO, sin Mirin i Božane r. Kitin   –   i
MRIJELA OBAD, kći Ivicina i Cvije r. Menalo