Župni oglasi

Nedjelja, 2. rujna 2018.

 

ŽUPSKI OGLASI 2. – 9. IX. 2018.
 

Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U srijedu je školska misa u u 12 sati.
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
U petak je sv Marko Križevčanin. Misa uočnica Maloj Gospi u Vranjevu Selu u 1800 sati, s prigodom za ispovijed od 1730 sati, a župnoj crkvi ispovijed je obavezno u 1800 sati jer je samo jedan svećenika da stigne do mise u u 1900 sati.
U subotu je Rođenje B D. Marije. Sv misa u Vranjevu Selu u 930 sati a nema mise u Dužima.
Misa je u 930 jer moramo stići u Ravno na pučku misu u 1100 satu.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (3):    Za p. Jozu i Zorana Nuić, n Nada Pavlović
                   Za p. Katu Glavaš i Bosu Pandžić, n Nada Pavović
                   Za p. Ivana, n Brat Nikica Njavro
 
Utorak (4):      Za p. Jozu Vuetića, n. Ana Raguž
                   Ljuba Matić za pokojne
                   Za p. Dmajana i Katu Glavinić n. obitelj
 
Srijeda (5):      Za p. Bošlka i Bojanu Mustapić, n. kći Neđa Lovrić
                   Za p. Zdravka Baića, n majka Mira
                   Za Peru Bačića, n. Mira
                  
Četvrtak (6):    Za p. Pavu i Ružu Puljić, n. Slavko
Za p. Maru i Nikolu Marčinko, n. Ilija    
                   Za p. Maru i Nikolu Marčinko, n. Cvija Žarak
                  
Petak (7):        Duži u 9 sati:    Anica Matuško za svoje pokojne
                         Vr. Selo:           Za p. Milana Savića, n obitelj
                        Crkva:             Za p. Ljubicu Škalic, n. brat Savko
Za p. Ivicu Njavro, n. brat Mario
                                           Za p Božicu Kordić, n. kći Divna Perić
                                                                 
Subota (8):      Vr. Selo       :    Za p. Josipa Savića, n obitelj
Crkva:             Za p. Matu Džakulu, n. Ljilja Sentić
                       Za p. Matu Džakulu, n. Ljuba Knežević
Ruža Konjevod za mladence
                                                                 
Nedjelja (9): Župna cr. u 900:              Za p. Ivana Nikolića, n obitelj
Za p Ivana Nikolića, n. Graciela Marić
Za p Ivana Nikoića, n. Kristjan Toja
           u 1100:             Za p iz ob. Papac i Matić, n. Božica i Ilija
       Nova cr. u 730:               Z a n a r o d
                              u 1900:             Za p Anđu i Matiju, n Ilka Ćorić
 
U ovom su tjednu prvi petak. Obavezno doći na vrijeme jer je uočnica Maloj Gospi  u Vranjevu Selu    
                             
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
ANTE ŠUTALO, sin Mirin i Jasne r. Kozina   –   i
JELENA BUJUBAŠIĆ, kći Anđelkova i Božane r. Rajić,
Također
JURE KONJEVOD, sin p. Nikole i Ruže r. Menalo i
VEDRANA GRUBIŠIĆ, kći Damira i Marije r. Klarić
 
Sestra Danica obavještava da je 15. rujna sastanak PMI u Sarajevu. Tko će poći treba se odmah najavti radi osiguranja autobusa.