Župni oglasi

Nedjelja 12. kolovoza 2018.

ŽUPSKI OGLASI 13. do 19. VIII. 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U srijedu je zapovjedna svetkovina Uznesenja B D. Marije – Velika Gospa. Glavno slavje u našoj matičnoj župi Gradac a u župskoj crkvi sv. mise samo pučka u 900 i večernja u 1900. Svaku večer, osim uoči Blagdana kad ispovijedamo u Gracu, prgoda je za ispovijed.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (13):      Za p. Anku i Anđelka, n. sin Živko Matuško
                       Za p Nikolu Krešića, n . Draga
                       Za p. Anu i Jozu Pehara, n ob. Krmek
 
Utorak (14):        Za . Matu i Anicu, n. brat Tomo Gustin
                       Za p. Stojana Šutala, n. sin Nikica
                       Za p Zdravka, n. sestra Ljija Šutalo
 
Srijeda (15):        U 900 sati:  Z a n a r o d
                                               Za p Ivana Nikolića, n. Pero Babić
                                               Za p. Ivana Nikolia, n. Kristijan Konjevod
                       U 1900 sati Za p. iz ob. Lovrić i Marčinko, n. Jozo i Angela
                                           Za p. Nedjeljku Leženić, n djeca
 
Četvrtak (16):      Za p. Đuru, n kći Anica Šutalo
                       Za p. iz ob. Butigan i Bogdanović, n. Božo i Vera
                       Za p. Antu Karača i Matka Butigana, n. Božo i Vera Butgan
             
Petak (17):          Za p. Mišu Krešića, n. majka Zora
                       Za p. Ivana i Delfu, n. ki Olga
                       Za p. Matu Kralja, n Luka Konjevod
             
Subota (18):        Duži 900:    Za p Đuku Matuška, n. obitelj
                           Crkva:         U čast Gospe Schö nstadske, naruuju obitelji
                                               Za p. Nikolu Čamo, n. supruga Janja
                                          Za p. Milana Savića, n. obitelj
                                         Za p. Ivku Babić, n. Jure
 
             
Nedjelja (19): Župna cr. u 900:      Za p. Božu i p. iz ob. Matić i Čuljak, n Andrijana
                                      u 1100:     Mato Mišković za svoje pokojne
Nova cr.  u 730:      Za   n a r o d
                                u 1900:      Za p. Antu Marasovića, n obielj
 
Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu po Gospinim svetištima od Aljmaša do Dubrovnika kao i svake godine stići će u našu župu 18. kolovoza na večer kada ćemo im priremiti malo okrepe i smještaj.